Intelligenstest för hundar

Här kan du testa hur smart din hund är! Lycka till!

INTELLIGENSTEST FÖR HUNDAR

 

Stanley Coren har utvecklat olika intelligenstester för hundar.

Man kan dela in hundens intelligens i två olika typer:

• Medfödd intelligens, som kallas instinktiv intelligens och

• De kunskaper en hund skaffar sig under sin livstid, t.ex. förmågan till problemlösning och inlärning, detta kallas adaptiv intelligens.

 

Uppgifterna i testen går även utmärkt att använda för lek och aktivering av din hund.

 

UTFÖRANDE:

Hunden ska alltid tycka det är roligt när du utför testet. Gör det till en lek. Det går bra att sprida ut testen på ett par dagar. OBS! Testet på dessa sidorna är inte det "riktiga" testet. Det riktiga testet hittar du i Stanley Corens bok!

Krav:

För att resultatet ska bli rätt får uppgifterna inte utföras mer än två gånger (Graderingen är baserad på resultatet av första gången testet utförs).

Hunden ska vara minst 1 år gammal, och bör ha bott hos dig i minst 10 veckor.

 

UPPGIFT 1 - inlärning

Välj en tidpunkt på dagen då du vanligtvis inte går ut med hunden. Då hunden befinner sig i närheten av dig och tittar på dig, går du tyst och hämtar dina ytterkläder och hundens koppel. Stanna sedan kvar utan att gå mot ytterdörren.

POÄNG:

• Om hunden springer mot dörren eller direkt fram till dig och visar iver, ge den  5p.

• Om hunden inte reagerar ska du gå mot ytterdörren och stanna där. Om hunden kommer emot dig och vill ut, ge den 4p.

• Om hunden inte reagerar, lägg handen på dörrhandtaget och vrid så du åstadkommer ett ljud. Om hunden kommer fram nu ger du den 3p.

• Hunden visar en viss uppmärksamhet under de föregående aktiviteterna, men kommer inte fram till dig och går inte mot dörren. 2 p

• Hunden visar ingen uppmärksamhet. 1p

 

 

UPPGIFT 2 - problemlösning

Material: En tom burk i storlek med en soppburk, lockande godisbit, stoppur eller klocka med sekundvisare.

Låt hunden nosa på godisbiten. Lägg den därefter på golvet med tydliga gester och sätt den tomma burken över. Starta stoppuret och uppmuntra hunden att ta godisbiten. Ta tiden på hur lång tid det tar innan hunden puffar undan burken och får tag på godisbiten.

POÄNG:

5p 5 sekunder eller mindre

4p Mellan 5 - 15 sekunder

3p Mellan 15 - 30 sekunder

2p Mellan 30 - 60 sekunder

1p Hunden försöker några gånger, men får inte tag på godisbiten inom en minut.

0p Hunden gör ingen ansträngning för att få tag på godisbiten

 

 

UPPGIFT 3 - uppmärksamhet

Medan hunden befinner sig utomhus möblerar du om i ett rum som hunden känner väl till. Du kan ta in några extra stolar, eller flytta någon stor möbel. Försök att göra minst fem tydliga förändringar i rummet. Ta sedan in hunden. Ta tiden hur länge det dröjer innan hunden börjar undersöka eller nosa på någon av de flyttade möblerna.

POÄNG:

5p Mindre än 15 sekunder

4p Mellan 15 - 30 sekunder

3p Mellan 30 - 60 sekunder

2p Hunden ser sig omkring försiktigt och verkar märka att något är annorlunda, men undersöker inte någon av förändringarna

1p Hunden struntar i förändringarna.

 

 

UPPGIFT 4 - problemlösning

Material: En stor badhandduk eller en filt

Hunden ska vara vaken och alert. Låt den nosa på handduken. Kasta sedan handduken med en snabb och lugn rörelse, så handduken hamnar över hundens huvud och framkropp. Starta stoppuret och iakttag hunden under tystnad. Ta tiden tills hunden har gjort sig fri.

POÄNG:

5p Hunden gör sig fri på 15 sekunder eller mindre

4p Mellan 15 - 30 sekunder

3p Mellan 30 - 60 sekunder

2p Mellan 1 - 2 minuter

1p Hunden har inte fått av sig handduken efter 2 minuter

 

 

UPPGIFT 5 - social inlärning

Välj en tidpunkt då hunden ligger ca 2 meter ifrån dig. Hunden ska inte ha fått order att sitta eller stanna kvar. Stirra intensivt på hunden. När hunden tittar på dig räknar du tyst till tre och ler sedan brett.

POÄNG:

5p Hunden kommer fram till dig med viftande svans

4p Hunden kommer men rör sig långsamt eller går inte ända fram, utan att vifta på svansen

3p Hunden reser sig eller byter ställning utan att komma fram till dig

2p Hunden rör sig i riktning från dig

1p Hunden reagerar inte alls

 

 

UPPGIFT 6 - problemlösning

Material: Gästhandduk eller en kökshandduk (inte ett stort badlakan), en rejäl godisbit

Låt hunden nosa på godiset i ca fem sekunder. Lägg sedan godiset på golvet, med kraftigt överdrivna gester. Lägg handduken över medan hunden tittar på. Starta stoppuret och uppmana hunden att ta godiset.

POÄNG:

5p Hunden får fram godisbiten på 15 sekunder eller mindre

4p Mellan 15 - 30 sekunder

3p Mellan 30 - 60 sekunder

2p Mellan 1 till 2 minuter

1p Hunden försöker få tag på kexet men ger upp

0p Hunden försöker inte få tag på kexet inom två minuter

 

 

UPPGIFT 7 - korttidsminne

(Detta test bör omedelbart åtföljas av uppgift 8.)

Testet ska utföras i ett normalstort rum. Du behöver en matbit utan stark doft.

Kommendera hunden att sätta sig mitt i rummet (om hunden inte kan sitta och stanna kvar på kommando bör du låta någon annan hålla den). Låt hunden nosa på matbiten och lägg den sedan, med överdrivna gester, i ett hörn av rummet där hunden ser att du lägger den. Led hunden ut ur rummet och kom tillbaka inom 15 sekunder. Släpp hunden under tystnad och starta stoppuret.

POÄNG:

5p Hunden går direkt till matbiten

4p Hunden nosar runt väggarna och hittar matbiten

3p Hunden letar på måfå, men hitar matbiten inom 45 sekunder

2p Hunden ser ut att leta efter matbiten, men lyckas inte inom 45 sekunder

1p Hunden ger inga försök till att hitta biten

 

 

UPPGIFT 8 - långtidsminne

(Bör följa omedelbart efter uppgift 7)

Gör likadant som i uppgift 7, men placera matbiten i ett annat hörn denna gång. Ta ut hunden ur rummet och håll den borta i fem minuter. Ta sedan in hunden till mitten av rummet, släpp den lös och starta stoppuret.

POÄNG:

5p Hunden går direkt till matbiten

4p Hunden går först till det hörn där den förra matbiten låg, med går sedan till rätt hörn

3p Hunden nosar runt väggarna och hittar matbiten

2p Hunden letar på måfå men hittar matbiten inom 45 sekunder

1p Hunden ser ut att leta efter matbiten men lyckas inte hitta den inom 45 sekunder

0p Hunden gör inga försök till att hitta matbiten

 

 

UPPGIFT 9 - problemlösning

Skapa en bordsliknande konstruktion som är för låg för att hunden ska kunna få in huvudet under den, men tillräckligt hög för att hunden ska få in tassarna. Ca 7-8 cm högt är lagom för små och medelstora hundar. Du kan använda en låg stoppad stol eller en soffa, eller så kan du bygga själv av uppslagsböcker och en bräda.

Låt hunden nosa på godisbiten. Lägg den sedan med överdrivna gester under "möbeln". Starta stoppuret och uppmana hunden att ta godisbiten.

POÄNG:

5p Hunden använder tassarna och får fram godisbiten på 60 sekunder

4p Hunden får fram godisbiten på en till tre minuter

3p Hunden använder enbart nosen eller misslyckas att få tag på godisbiten inom tre minuter

2p Hunden använder inte tassarna, gör ett par försök att få fram godisbiten med nosen och ger sedan upp

1p Hunden gör inga försök att få fram godisbiten inom tre minuter

 

 

UPPGIFT 10 - språkförståelse

Hunden ska vara bekvämt placerad ca två meter ifrån dig. Säg "kylskåp" med det röstläge du i vanliga fall använder för att ropa på hunden. Fortsätt sedan med stegen nedan:

POÄNG:

*Om hunden visar tecken till att komma, ge den 3p

*Om hunden inte kommer ska du säga "biograf" på samma sätt. Om hunden kommer ger du den 2p

*Om hunden inte reagerar, använd hundens namn och lägg till "kom". Om hunden kommer eller visar tendens att komma ger du den 5p

*Om hunden inte kommer, uttala hundens namn en gång till. Om hunden kommer nu ger du den 4p

*Om hunden inte kommer nu heller ger du den 1p

 

 

UPPGIFT 11 - inlärning

Detta test är uppdelat i ett antal övningar och tar ca 10 minuter att genomföra.

Du behöver en ficka full med hundgodis. Hunden ska vara kopplad.

I denna uppgift ska hunden lära sig en helt ny övning. Från positionen "fot" ska hunden resa sig, ta ett steg framåt, vända sig och sätta sig så den har nosen vänd mot dina knän. Det är viktigt att du följer instruktionerna vad gäller antalet upprepningar och utförande, samt att du gör övningarna på ett likartat sätt varje gång.

Försök 1-3:

Ge kommandot "framför" med tydlig röst samtidigt som du slår lätt med handen mot dit lår. Din hund förstår antagligen inte vad du menar i det här läget. Visa honom genom att: ta ett steg framåt med höger fot, dra i kopplet så hunden måste ställa sig upp och ta ett steg framåt. Ta sedan ett steg tillbaka med höger fot så du får hunden att vända sig mot dig. Putta sedan ner hunden i sittande ställning framför dig. Beröm hunden och ge den en godisbit. Placera hunden "fot" bredvid dig igen, och upprepa övningen som försök 2 och 3.

Försök 4-5:

Dessa liknar försök 1-3, men här ska du göra en paus efter kommandot "framåt" och försöka få hunden i rätt position genom att ytterst lite, eller inte alls, flytta höger ben.

Sluttest - försök 6 :

Kommendera "framför" men försök inte flytta hunden genom att röra den. Om hunden flyttar sig och sätter sig framför dig, utan din hjälp (oavsett hur hafsigt det genomförs), ge den 6p.

*Om hunden inte har rört sig inom fem sekunder, hjälp den på plats och belöna den. Upprepa sedan försök 4 ytterliggare 10 gånger. Gör ett nytt sluttest (försök 6). Om hunden lyckas denna gången, ge den 5p.

*Om hunden inte lyckas, gör om försök 4 ytterliggare 10 gånger och gör ett sista sluttest. Om hunden genomför övningen utan hjälp av dig (oavsett om det är långsamt eller slarvigt), ge den 3p.

*Om hunden reser sig vid kommandot "framför" men inte rör sig, ge den 1p.

*Om hunden sitter kvar, ge den 0p.

 

 

UPPGIFT 12 - svår problemlösning

Material: En stor pappskiva som hunden ej kan hoppa över då den står upprest. Skär ut en ca 8 cm bred rektangel på höjden, men lämna kvar ca 5 cm av pappskivan vid övre och undre kanten. För att få pappskivan att stå upprest kan du fästa den på två lådor eller stolar som bildar sidoväggar.

Placera hunden framför hindret (låt ev någon annan hålla kvar den). Ropa på hunden så den tittar på dig genom öppningen. Visa med tydliga gester en godisbit för hunden genom öppningen och lägg den på marken 30-60 cm bakom öppningen - utom räckhåll för hundens tassar. Starta stoppuret samtidigt som medhjälparen släpper hunden och du uppmanar den att ta godisbiten.

POÄNG:

4p Hunden går runt hindret och får tag på godisbiten på 15-30 sekunder

3p Mellan 30-60 sekunder

*Om hunden inte får tag på godisbiten inom 60 sekunder ska du sluta uppmuntra den. Stå tyst vid sidan av. Om hunden får tag på godisbiten mellan en - två minuter, ge den 2p

1p Hunden försöker få tag på godisbiten genom öppningen och ger sedan upp

 

 

RESULTAT

De hundraser som fick de högsta poängtalen i Stanley Corens tester var dobermann, gråhund, puli, schäfer och shetland sheepdog. Han upptäckte även att hundar som var mycket duktiga på inlärning inte alltid var lika duktiga på problemlösning. Dessutom fanns det både intelligenta och dumma individer inom alla raser.

 

54 poäng eller mer:

En lysande hund. En hund med så här hög intelligensnivå är sällsynt.

 

48-53 poäng:

En överlägsen hund med utomordentligt hög intelligens.

 

42-47 poäng:

Den här hunden ligger i övre delen av genomsnittsintelligensen hos hundar. Den bör kunna utföra alla uppgifter som en vanlig hund kan behöva utföra.

 

30-41 poäng:

Genomsnittsintelligensen hos hundar. Denna hund kan visa upp ett snillrikt beteende inför vissa uppgifter, men vara helt ointresserad av andra.

 

Leta godis i träd kräver i alla fall liiiite tankeverksamhet! Här letar Milou och Hugo efter godsakerna.