JULKAISUJA - Publication

JULKAISULUETTELO

1. Tala H. Kesähammaslääkärit. Kuspi 1964,3,58-61.
2. Tala H. Radioaktiiviset isotoopit ja hammaslääketiede. Kuspi 1964,3,104,110.
3. Tala H. Fluorin käytöstä hammaslääketieteessä. Vaasa No 13/1965.
4. Tala H. Näkökohtia kouluhammashoidosta. Elävä koulu 1968,4,14-16.
5. Tala H. Näkökohtia kouluhammashoidosta. Suomen Hammaslääkärilehti 1968.15,20-23.
6. Tala H. Havaintoja Ruotsin folktandvårdista Örebron läänissä. Suomen Hammaslääkärilehti 1968,15,19-23.
7. Tala H. Sosiaalihammaslääketieteestä. Suomen Hammaslääkärilehti 1969,16,355-364.
8. Tala H. Lasten hammashoidosta. Maatalousnainen 1969,30,10-11.
9. Tala H. Ruotsin kansanhammashoito. Maalaiskunta 1969,48,626-629.
10. Tala H. Suutautien hoidosta, suu- ja leukakirurgiasta sekä sairaalahammashoidosta Ruotsissa. Suomen Hammaslääkärilehti 1969,16,15-20.
11. Tala H. Juomaveden fluoraus. Aamulehti 18.3.1969 (Suomen Hammaslääkärilehti 1969,16,480-481.)
12. Tala H. Juomaveden fluorin puolesta. Helsingin Sanomat 23.1.1970.
13. Tala H. Hyvä että Pilatus pesee hampaansa. Helsingin Sanomat 8.11.1970.
14. Tala H. Itku ja hammasten kivistys. Länsiväylä No 38/1970.
15. Tala H. Osaatko hoitaa hampaita? Terveys 1970,34,260-261.
16. Tala H. Suomen kouluhammaslääkäriyhdistyksen profylaksikurssit. Suomen Hammaslääkärilehti 1970,17,540-541.
17. Tala H, Valli H. Neuvolahammaslääkäritoiminnasta. Suomen Hammaslääkärilehti 1970,17,108-112.
18. Tala H. Hammaslääkärien lukumäärän kehittyminen maassamme. Kunnallistalous No 1-2/1971.
19. Tala H. Hammaslääkärien lukumäärän kehittyminen maassamme. Suomen Hammaslääkärilehti 1971,18,287-291.
20. Tala H. Fluori on myrkkyä.... Tekniikan Maailma No 6/1971, s 108-109.
21. Tala H. Hampaiden terveydenhoidosta äitiys- ja lastenneuvoloissa. Kirjassa Kehittyvä neuvolatyö, s 39-44. Mannerheimin lastensuojeluliitto. Saariston Kirjapaino Oy, Helsinki 1971.
22. Tala H. Hampaiden terveydenhoito äitiyshuollon osana. Pohjoismainen kätilökongressi. Helsinki 20-23-6.1971.
23. Tala H. Tändernas hälsovård - en del av moderskapsvården. Nordisk jordemoderkongress. Helsingfors 20-23.6.1971.
24. Tala H. Kunnallisesta hammashuollosta. Suomen Kunnat 1971,50,310-312.
25. Tala H. Fluorin käytöstä hammassairauksien ehkäisyyn. Organon Dentale 1971,23,92-95.
26. Tala H. Utilization of fluoridated salt and milk as alternatives to fluoridated drinking water. University of Michigan, Ann Arbor, USA, Apr 10, 1972 (Master's thesis).
27. Tala H. Odottavien äitien ja kouluikäisten lasten hampaiden terveydenhoidosta. Kirjassa Kehittyvä neuvolatyö, s 57-72. Mannerheimin lastensuojeluliitto, Lapsiraportti A 11. Valkeakosken kirjapaino, 1973.
28. Tala H. Fluorin käytöstä neuvolassa. Suomen Hammaslääkärilehti 1973,20(6),343-346.
29. Tala H. Fluori on turvallinen. Ilta-Sanomat 1.2.1974.
30. Tala H. Lääkintöhallitus vastaa. Ilta-Sanomat 8.2.1974.
31. Tala H. Hammashuoltomme epävarmat näkymät. Helsingin Sanomat 29.3.1974 (yliöartikkeli).
32. Tala H. Sosiaalihammaslääketieteellinen tutkimus ja opetus Suomessa ja niiden vaikutus hammashuoltoon. Hammaslääkäripäivät 74, Esitelmälyhennelmät s 54-56, 1974
33. Tala H. Lääkintöhallituksen fluoriyleiskirjeiden taustaa. Organon Dentale 1974,26,12-14.
34. Tala H. Kansanterveystieteen jaosto Hammaslääkäriseuraan. Suomen Hammaslääkärilehti 1974,21,134-135.
35. Tala H. Euroopan neuvoston ministerikomitean päätöslauselma 6 (74) menetelmistä hampaiden terveyden parantamiseksi. Suomen Hammaslääkärilehti 1974,21,841-846.
36. Tala H. Tehokkaampaan ehkäisevään hammashoitoon. Euroopan neuvoston ministerikomitean päätöslauselma. Suomen Lääkärilehti 1974,29,2049-2053.
37. Tala H. Euroopan neuvoston ministerikomitean päätöslauselma 6 (74) menetelmistä hampaiden terveyden parantamiseksi. Hallinto ja Terveys 1974,1,15-19.
38. Tala H. Epidemiologisesta tutkimuksesta hammashuollossa. Suomen Hammaslääkärilehti 1974,21,15-19.
39. Tala H. Oletko muuten tullut ajatelleeksi. Suomen Hammaslääkärilehti 1974,21,1077.
40. Tala H. Fluori on iloinen asia. Kodin Kuvalehti No 11/1974.
41. Tala H. Fluori edelleen puheenaiheena. TEE No 4/1974.
42. Nordling H, Tala H. Vesijohtovesien ja muiden juomavesilähteiden veden fluoripitoisuuden tutkimustulokset Suomen kunnissa vuosina 1956 ja 1970-71. Lääkintöhallitus 1974.
43. Nordling H, Tala H. Analysresultaten av fluoridhalten i vattenledningsvatten och i andra dricksvattenkällor i Finland under åren 1958 och 1970-71. Medicinalstyrelsen 1974.
44. Nordling H, Tala H. The results of analyses of the fluoride content of piped drinking waters and other water supply points in Finland 1958 and 1970-71. The National Board of Health 1974.
45. Nordling H, Tala H. Dental Health in Finland. National Board of Health, Helsinki 1974.
46. Tala H. Sokerin hinta ja lääkintöhallitus. Kansan Uutiset 29.1.1975.
47. Tala H. Kansanterveyttä arvostava. Uusi Suomi 10.5.1975.
48. Tala H. Fluorihärkänen. Pohjolan Työ 1.7.1975.
49. Tala H. Fluori on turvallinen ja tarpeellinen. Uusi Maailma No 4/1975.
50. Tala H. Turvallinen ja tehokas fluori. Uusi Maailma No 5/1975.
51. Tala H. Käyttöveden kansanterveydellinen merkitys. Vesitalous No 4/1975.
52. Tala H. Mitä mätää lasten hampaissa? Lapset ja yhteiskunta 1975,34,227-231.
53. Tala H. Fluoridointi meillä ja muualla. Kulttuurikeskus Kriittinen Korkeakoulu. Katsaus 1975,3,22-24.
54. Tala H. Kariesdraaman pääkonna eli miksi sokeri on vaarallista hampaille. YV 1975,26,66-67.
55. Tala H. Miksi sokeri on vaarallista hampaille? Kotitalous 1975,39,158-159.
56. Tala H. Juomaveden fluoridoinnista. Ympäristö ja Terveys 1975,6,372-374.
57. Tala H. Hammashuoltomme - umpikujassako? Hallinto ja Terveys 1975,2,3-8.
58. Tala H. Hammashuolto kansanterveystyön valtakunnallisessa suunnitelmassa vuosiksi 1976-1980. Hallinto ja Terveys 1975,2,105-109.
59. Tala H. Hammas, hampaampi, hampain. Suomen Hammaslääkärilehti 1975,22,902.
60. Tala H. Se pyörii sittenkin...eli hajahuomioita terveyskeskusten hammashuollosta. Suomen Hammaslääkärilehti 1975,22,987-990.
61. Tala H. Amerikan lääkäriliitto korostaa edelleen tukeaan fluoridoinnille. Suomen Hammaslääkärilehti 1975,22,1105-1106.
62. Tala H. AMA tukee juomaveden fluoridointia. Suomen Lääkärilehti 1975,30,2718.
63. Tala H. Juomaveden fluorauksen kustannus-hyötyarvionnista. Suomen Hammaslääkärilehti 1975,22,1147-1151.
64. Tala H. Juomaveden fluoraus on taloudellista hammashuoltoa. Suomen Kunnallislehti No 13/1975, s 26-27.
65. Tala H. Katsaus sosiaalihammaslääketieteelliseen kirjallisuuteen. Hammaslääkäripäivät 75, esitelmälyhennelmät s 47-49, 1975.
66. Tala H. Ja lingon nimi oli? Hammashuollon Daavid vastaan hammassairauksien Goljat. Medisiinari 1975,39,30-37.
67. Tala H. Hammashuolto - osa terveydenhoitoa. Suomen Lääkärilehti, suplementtinumero 2A775, 15.11.1975.
68. Noro L, Tala H. Hammaslääkärien jatko- eli spesialistikoulutuksen nykytilanne. Suomen Hammaslääkärilehti 1975,22,443-446.
69. Tala H. Kirjauutuus suun sairauksien ehkäisystä. (Carlos J P (ed). Prevention and Oral Health. DHEW publication no (NIH) 74-707, Washington, D.C., U.S. Government printing office 1975, XII + 90 p.). Suomen Hammaslääkärilehti 1976,23,158-159.
70. Tala H. Juomaveden fluorauksesta ei koidu haitallisia ympäristövaikutuksia. Suomen Hammaslääkärilehti 1976,23,259-260.
71. Tala H. Ulla-Maija Forteliukselle. Suomen Hammaslääkärilehti 1976,23,261.
72. Tala H. Kirjauutuus ravinnosta. (Sokerit. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisuja No 4/1975.Kivennäis- ja hivenaineet. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisuja No 3/1975.) Suomen Hammaslääkärilehti 1976,23,328-329.
73. Tala H. Juomaveden fluorauksen vaikutuksesta vesien fluoripitoisuuteen. Suomen Hammaslääkärilehti 1976,23,429.
74. Tala H. Perusteltu kannanotto vai? Suomen Hammaslääkärilehti 1976,23,609-613.
75. Tala H. Kirjauutuus sosiaalihammaslääketieteestä. (1975 advances in sociodental research. Vol 2, 1975, Amerikan Dental Association). Suomen Hammaslääkärilehti 1976,23,686.
76. Tala H. Vastine FM Matti Ruohtulan kirjoitukseen "370 tonnia laimennettavaa 100 000 000 000 000 litraan vettä". Suomen Hammaslääkärilehti 1976,23,691.
77. Tala H. Vastine vesihallituksen Veijo Miettisen kirjoitukseen "Juomaveden fluorauksen vaikutuksesta vesien fluoripitoisuuteen". (Nythän on kuitenkin niin...). Suomen Hammaslääkärilehti 1976,23,692-694.
78. Tala H. Suusyöpä - haaste hammaslääkärille. Suomen Hammaslääkärilehti 1976,23,785-788.
79. Tala H. Kirjauutuus kariesrokotteista: Bowen W H, Genco R J, O'Brien (eds). Immunologic aspects of dental caries. Suomen Hammaslääkärilehti 1976,23,871-872.
80. Tala H. Hampaiden fluoriliuoshuuhtelutko merkityksettömiä? Suomen Hammaslääkärilehti 1976,23,877-879.
81. Tala H. Amerikan vesilaitosyhdistys tukee fluorausta. Suomen Hammaslääkärilehti 1976,23,913.
82. Tala H. Ympäristönsuojeluhallitus tukee fluorausta. Suomen Hammaslääkärilehti 1976,23,913-914.
83. Tala H. Vastine LK Westerisen kirjoitukseen "Talalle fluorauskysymykseen". Suomen Hammaslääkärilehti 1976,23,916.
84. Tala H. Järjestelmällinen hoito julkisessa ja yksityisessä hammashuollossa. Hammaslääkäripäivät 76, esitelmälyhennelmä„t s 63-65, 1976.
85. Tala H. Terveet hampaat - onnellinen hymy. Kirjassa Syntyvä lapsesi. Lastensuojelun Keskusliitto, Helsinki 1976, s 18-19.
86. Tala H. Odottavien äitien ja alle kouluikäisten lasten hampaiden terveydenhoidosta. Kirjassa Kehittyvä neuvolatyö, s 65-80. Mannerheimin lastensuojeluliitto, Lapsiraportti A 11, Valkeakoski 1976.
87. Tala H. Tandvården hos väntande mödrar och barn under skolåldern. Barnrapport A 11 s 49-60. Mannerheims Barnskyddsförbund 1976.
88. Tala H. Fluori - hivenaine terveydeksemme. Ympäristö ja Terveys 1976,7,211-213.
89. Tala H. Fluoraus ja hampaiden terveys. WHO 28.64 29.05.1975. Maailman terveysjärjestön 28. yleiskokous. Ympäristö ja Terveys 1976,7,212.
90. Tala H. Taantumuksellinen hammaspeikko. Helsingin Sanomat 6.2.1976.
91. Tala H. Veden fluoraus on turvallista. Vaasa 2.4.1976.
92. Tala H. Fluor för vår hälsa. Hufvudstadsbladet 1.12.1976.
93. Tala H. Hammashuolto ja hammastekninen toiminta kansanterveystyössä. Hammasteknikkokoulun kurssin XIV kurssijulkaisu 1976.
94. Nordling H, Tala H. Dental Health in Finland. National Board of Health. Mimeograph 9 p. Helsinki 1976.
95. Noro L, Tala H. 'Heta linjen' och fluor. Hufvudstadsbladet 12.12.1976.
96. Tala H. Hammassairaudet. Kirjassa Rantasalo I, Koskenvuo M (toim.). Kansanterveystiede II, s 244-250. Forssa 1977.
97. Tala H. Fluori - hivenaine hampaiden terveydeksi. Käytännön Lääkäri No 2/1977, s 30-31.
98. Tala H. Some aspects of salt fluoridation in Finland. WHO/PAHO First Interantional Symposium on Salt Fluoridation. Medellin, Colombia, Sept 11-16, 1977.
99. Tala H. Fluorin voitto. Suomen Kuvalehti No 44/1977, s 4-5.
100. Tala H. Fluor - ett spårämne för vår hälsa. Kommunaltidningen 1977,59,203-205.
101. Tala H. Fluor - ett livsnödvändigt spårämne. Kommunaltidningen 1977,59,312-314.
102. Tala H. Hammaslääkäri koulutuksen kourissa. Kuspi 1977,16,165-168.
103. Tala H. Jännä tutkimus. Suomen Hammaslääkärilehti 1977,24,36.
104. Tala H. Karieksen syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Suomen Hammaslääkärilehti 1977,24,214-216.
105. Tala H. Lasten ja nuorten hammastapaturmien ehkäisy. Suomen Hammaslääkärilehti 1977,24,328-330.
106. Tala H. Hammaslääkäreihin kohdistuvat kantelut. Suomen Hammaslääkärilehti 1977,24,573-575.
107. Tala H. Vammaisten hammashuolto - etsivä hammashuolto. Suomen Hammaslääkärilehti 1977,24,620-622.
108. Tala H. Ruotsin sosiaalihallituksen fluorisanoma. Suomen Hammaslääkärilehti 1977,24,759-760.
109. Tala H. Kirjauutuus juomaveden fluorauksesta: Kunzel W. Trinkwasserfluoridierung als kollektive kariesvorbeugende Massnahme. Suomen Hammaslääkärilehti 1977,24,761-762.
110. Tala H. Terveyskasvatus. Suomen Hammaslääkärilehti 1977,24,1076-1078.
111. Tala H. Fluorin sivuvaikutusten seuranta Norjassa. Suomen Hammaslääkärilehti 1977,24,1215-1217.
112. Tala H, Hausen H. Lasten ja nuorten hammashuolto terveyskeskuksissa 1974 ja 1975: II Eräät hoitotoimenpiteet lääneittäin. Suomen Hammaslääkärilehti 1977,24,500-540.
113. Hausen H, Tala H. Lasten ja nuorten hammashuolto terveyskeskuksissa 1974 ja 1975: I Tavoitteiden toteutuminen lääneittäin. Suomen Hammaslääkärilehti 1977,24,370-382.
114. Tala H. Miten hammashuolto sijoittuu terveyskasvatuksen kokonaisuuteen. Hammaslääkäripäivät 1978, lyhennelmät.
115. Tala H. Julkisen ja yksityisen hammashuollon nykytila Suomessa ja ongelmien korjaaminen; terveyskeskusten hammashuolto. Hammaslääkäripäivät 1978, lyhennelmät.
116. Tala H. Fluorin hyväksikäyttö laajaa Neuvostoliitossa. TEE No 6/1978.
117. Tala H. Taloudellista ja tehokasta. Helsingin Sanomat 12.1.1978.
118. Tala H. Karkkipäivä on hyväksi. Helsingin Sanomat 15.2.1978.
119. Tala H. Fluoraus. Helsingin Sanomat 24.5.1978.
120. Tala H. Fluorista ei tiedetä tarpeeksi? Helsingin Sanomat 8.6.1978.
121. Tala H. Hivenaineet hampaistossa. Helsingin Sanomat 9.7.1978. (alakertakirjoitus).
122. Tala H. Kapseli - lääkehoidon valitut palat. Suomen Hammaslääkärilehti 1978,25,153.
123. Tala H. Eräitä näkökohtia fluorauksesta. Suomen Hammaslääkärilehti 1978,25,232-243.
124. Tala H. Terveyskeskusten hammashuolto. Suomen Hammaslääkärilehti 1978,25,500-504.
125. Tala H. Lääkintöhallituksen vuosikirja 1971-1977 ilmestynyt. Suomen Hammaslääkärilehti 1978,25,583-584.
126. Tala H. Kirjauutuus oppilashuollosta: Olavi Martikainen. Koulun oppilashuolto. Kunnallispaino, Helsinki 1978. Suomen Hammaslääkärilehti 1978,25,691.
127. Tala H. Hampaat ja hivenaineet. Suomen Hammaslääkärilehti 1978,25,799-801.
128. Tala H. Postimerkki veden fluoraukselle. Suomen Hammaslääkärilehti 1978,25,851-852.
129. Tala H. Ravitsemuksellisia näkökohtia ehkäisevässä hammashoidossa. Suomen Hammaslääkärilehti 1978,25,979-983.
130. Tuleeko meitä liikaa? Suomen Hammaslääkärilehti 1978,25,996-998 (nimimerkillä Horico)
131. Tala H. Fluorin vaikutusmekanismit hammaskarieksen ehkäisyssä. Suomen Hammaslääkärilehti 1978,25,1032-1036.
132. Tala H. Apteekki ja hampaat. Semina 1978,62,108-109.
133. Tala H. Suu puhtaaksi. Semina 1978,62,271-273.
134. Tala H. Fluori ja kansanterveys. Semina 1978,62,311-313.
135. Tala H. Vastine pääkirjoitukseen "Summittainen profylaksia". Suomen Apteekkarilehti 1978,67
136. Tala H. Dietary aspects in preventive dental programs. 119th Annual Session of the American Dental Association; International Conference, Dental Health in the International Year of the Child. Anaheim, California, USA, Oct 24, 1978. typed 8 p.
137. Koistinen A, Tala H. Fluori suomalaisessa tutkimustyössä ja ammattikirjallisuudessa. Suomen Hammaslääkärilehti 1978,25,263-273.
138. Nordling H, Tala H. Dental Health in Finland. National Board of Health, Helsinki 1978.
139. Scheinin A, Tala H, Tuominen T. Muistio kliinisen hammashoidon erikoisalasta. Suomen Hammaslääkärilehti 1978,25,138-139.
140. Tala H. Euroopassa tavoitteena tarkoituksenmukainen hammashuolto. Lääkintöhallitus tiedottaa No 3/1979, s 5.
141. Tala H. Terveyskeskusten hammashuolto tehostuu. Lääkintöhallitus tiedottaa No 3/1979, s 7.
142. Tala H. Neljä kantelua hammashuollosta. Lääkintöhallitus tiedottaa No 3/1979, s 11.
143. Tala H. Fluoridation in the light of human and environmental health. A paper prepared of the request of ORH/WHO. Helsinki 1979, typed 18 p.
144. Tala H. Hammaslääkärin työllisyys. Kuspi 1979,18,178-180.
145. Tala H. Käsityksiä hampaiden harjaamisesta ja sokerin vaikutuksista hampaisiin. Lääkintöhallitus: Aikuisväestönterveyskasvatustutkimus I, Kevät 1979, s 36-40.
146. Tala H. Käsityksiä hampaiden harjaamisesta ja sokerin vaikutuksista hampaisiin. Suomen Hammaslääkärilehti 1979,26,968-970.
147. Tala H. Suun ja hampaiden terveydenhuollon kehityksen suunta Euroopassa. Suomen Hammaslääkärilehti 1979,26,1038-1039.
148. Hausen H, Milen A, Konki K, Tala H. Pikkulasten hampaat terveyskeskusten toimintakertomusten valossa. Duodecim 1979,95,242-250.
149. Härö A S, Tala H. Modelling and decision simulation applied to planning an information system for national oral health services. In Holland W W, Ipsen J, Kostrzewski J (eds). Measurement of levels of health. WHO Regional Publications European Series No. 7, Copenhagen 1979, p 29-34.
150. Nordling H, Tala H. Terveyskeskusten hammashuolto vuonna 1978. Lääkintöhallitus, Helsinki 1979, 30 s
151. Tala H. Pitääkö juomavettä fluorata? Duodecim 1980,96,76-78.
152. Tala H. Ratkaiseeko kansanterveystyö hammashuollon ongelmat. Hammaslääketiede 1980, esitelmälyhennelmät.
153. Tala H. Terveyskeskusten hammashuollon tilastot. Sosiaalivakuutus 1980,18,237-239.
154. Tala H. Hammashuollon täydennyskoulutus. Lääkintöhallitus tiedottaa No 3/1980, s 10.
155. Tala H. Hammassairaudetko luonnon laki? Ilmarinen tänään No 22/1980.
156. Liimatainen-Lamberg A-E, Tala H. Yhteistyö on voimaa koululaisten hammashuollossakin. Opettaja 1980,75,8-9.
157. Liimatainen-Lamberg A-E, Tala H. Yhteistyö on voimaa koululaisten hammashuollossakin. Suomen Hammaslääkärilehti 1980,27,897-899.
158. Nordling H, Tala H. Oral Health in Finland. National Board of Health, Helsinki 1980.
159. Nordling H, Tala H. Terveyskeskusten hammashuolto vuonna 1979. Lääkintöhallitus, Helsinki 1980, 31 s
160. Tala H. Vammaisten hammashuollon tavoitteet 1980-luvun Suomessa. Hammaslääketiede 81, esitelmälyhennelmät.
161. Tala H. Oral health situation analysis; United Arab Emirates (restricted). WHO/UNICEF 10-23 Apr 1981, WHO Geneva, October 1981, typed 17 p.
162. Milen A, Hausen H, Tala H, Paunio I, Heinonen O P. Caries in 3-5-year-old Finnish children participating in public dental care during 1974-1979. Community Dentistry & Oral Epidemiology 1981,9,270-274
163. Niemi M, Tala H, Ketomäki T-M. Dental health status of Vietnamese boat refugees. Proceedings of Finnish Dental Society 1981,77,250.
164. Tala H. Kolme sairasta hammasta. Lääkintöhallitus tiedottaa No 2/1982, s 16.
165. Tala H. Kymmenen vuotta terveyskeskushammashuoltoa Suomessa. Suomen Hammaslääkärilehti 1982,29,664-666.
166. Tala H. Preventive dentistry in Finland. XXIX I.A.D.S. Congress Abstract "Science in Helsinki" 1982, 9
167. Tala H. Oral health services as an integrated part of health programmes. Oral Research Advisory Group meeting 1982, WHO, Damascus, Syria, 27-31 March 1982, typed 2 p.
168. Tala H. Tio år folktandvård i Finland. Nordiska general-direktörsmötet i Mariehamn, Finland 23 april 1982, 6 s.
169. Tala H. Fluoridation and hereditary and chronic diseases. Symposium on Fluorides in Dental Health. Reykjavik, Iceland, 8-9 Sept 1982.
170. Tala H. Practical considerations concerning alternative uses of fluorides. FDI/WHO/Kellogg Foundation Joint Conference on Fluorides. Vienna, Austria 3-5 Oct 1982.
171. Tala H, Ainamo J. Changes in general behaviour and environmental factors related to dental health. In Frandsen A (ed). Dental Health Care in Scandinavia. Quintessence Publishing Co., Inc, Berlin 1982, p 137-156.
172. Tala H, Leppilampi E. Tooth brushing and consumption of dentifrice of dental hygienist students. Proceedings of Finnish Dental Society 1982,78,118.
173. Tala H, Rajala M, Hausen H. Terveyskeskusten hammashuolto. Sosiaalinen Aikakauskirja 1982,76,41-46.
174. Milen A, Hausen H, Tala H, Paunio I, Heinonen O P. Changes in occurence of caries in 6-17-year-old Finnish children during 1975-1979. Proceedings of Finnish Dental Society 1982,78,116.
175. Nordling H, Tala H. Oral Health in Finland. National Board of Health, Helsinki 1982.
176. Tala H. Lasten hammaskaries ja vanhempien sosiaalinen asema sekä tiedot taudin ehkäisystä. Lääkintöhallituksen tutkimuksia No 28, Helsinki 1983. (väitöskirja)
177. Tala H. Systems of collecting statistical information on oral health care. In Nyyssönen V (ed). Global problems in dental health. Publications of the Centre for Continuing Education of the University of Kuopio 4/1983. Kuopio 1983, p 40-46.
178. Tala H. Lasten kariesepidemiologiasta Suomessa. Kuopion korkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 6/1983: Pedodontia. Kuopio 1983, s 105-118.
179. Tala H. Lasten ja nuorten aikuisten hammashuollon tavoitteet vuoteen 2000 mennessä. Suomen Hammaslääkärilehti 1983,30(3),95-99.
180. Tala H. How to define critical information needs; simulation exercises. In Fokkens O et al (eds). MEDINFO-83 Seminars. IFIP, IMIA, North-Holland 1983.
181. Tala H. Primary oral health care. In Prevention of Oral Diseases. Report of a WHO workshop on community oral health services. Erfurt, DDR, 11-16 Dec 1983.
182. Kannas L, Milen A, Hausen H, Tala H, Heinonen O P. Learning process of tooth-brushing habit among 2.5-6.5-year-old Finnish children. Proceedings of Finnish Dental Society 1983,79,103
183. Milen A, Hausen H, Tala H, Nordling H, Paunio I, Heinonen O P. Caries frequency among 6-17-year old participants of the Finnish public dental care during 1975-79. Community Dentistry & Oral Epidemiology 1983,11,74-80.
184. Milen A, Hausen H, Tala H, Heinonen O P. Sweet consumption among Finnish preschool children. Proceedings of Finnish Dental Society 1983,79,103.
185. Tala H. Dental caries of children, their parents' social status and knowledge of the prevention of the disease. Proceedings of Finnish Dental Society 1984,80,204-208.
186. Tala H. Lasten hammaskaries ja vanhempien sosiaalinen asema sekä tiedot taudin ehkäisystä. Dentikkeli No 1/1984, s 19-20.
187. Tala H. Oral health for all by the year 2000; a challenge to Chief Dental Officers. 1st Conference of Chief Dental Officers, FDI-84, Helsinki 26-29 Aug 1984. Newsletter 27 Aug 1984.
188. Tala H. Hammashuolto opiskelijaterveydenhuollon osana. Lääketiede 84 Medicin, luentolyhennelmät 1984, s 548-549.
189. Tala H. Fluorin merkitys terveydelle. Käytännön lääkäri 1984,27,8-13.
190. Tala H. Lasten hammashuollon organisatorisia kysymyksiä. Kirjassa Honkala E (toim). Pedodontia.Kuopion yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 3/1984, s 152-155.
191. Tala H. Hammaslääketiede-postimerkki loppusuoralla. Suomen Hammaslääkärilehti 1984,31,752.
192. Tala H. Lasten hampaat paranevat vauhdilla. Lääkintöhallitus tiedottaa No 1/1984.
193. Tala H. Hammashuoltomme kehityksestä - kohti suun ja hampaiden terveyttä. Lääkintöhallitus tiedottaa No 3-4/1984, s 7.
194. Tala H, Barmes D. Report of the evaluation mission on the Muhimbili School of Dentistry development project in Dar-es-Salaam, the United Republic of Tanzania. FINNIDA, Ministry for Foreign Affairs, Helsinki 1984, 40 p.
195. Tala H, Milen A, Hausen H. National caries trends among Finnish children. FDI-84 Annual Congress 1984, Scientific programme abstracts. Helsinki 26-31 Aug 1984.
196. Milen A, Tala H. Lasten kariesepidemiologiasta Suomessa. Kirjassa Honkala E (toim). Pedodontia. Kuopion yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 3/1984, s 99-109.
197. Milen A, Hausen H, Tala H, Heinonen O P. Dental health and treatment need of Finnish children. Acta Odontologica Pediatr. 1984,5,75-82.
198. Milen A, Hausen H, Tala H, Heinonen O P. Hammashoidollisten tapojen vertailu järjestelmälliseen hammashoitoon osallistuneilla ja osallistumattomilla alle kouluikäisillä lapsilla. IV hammaslääketieteellisen kansanterveystutkimuksen päivä, Kuopio 11.2.1984.
199. Milen A, Hausen H, Tala H, Heinonen O P. Dental health of Finnish preschool children. Proceedings of Finnish Dental Society 1984,80,91
200. Milen A, Hausen H, Tala H, Heinonen O P. Dental health habits of 2.5 to 7.5-year-old Finnish children. Annual meeting of the Scandinavian Association for Dental Research (NOF), Oslo 23-26 Aug 1984.
201. Milen A, Hausen H, Tala H, Heinonen O P. Dental health habits among preschool aged participants and nonparticipants in public dental care. Proceedings of Finnish Dental Society 1984,80,98.
202. Milen A, Laitinen M-L, Laaksonen T, Tala H, Hausen H, Heinonen O P. Alle kouluikäisten lasten hammashoitopalvelujen käyttö Suomessa. IV hammaslääketieteellisen kansanterveystutkimuksen päivä, Kuopio 11.2.1984. (Utilization of oral health services among Finnish preschool children. Proceedings of Finnish Dental Society 1984,80,97).
203. Nordling H, Tala H. Terveyskeskusten järjestelmällinen hammashuolto vuonna 1982. Lääkintöhallituksen julkaisuja No 55, Valtion painatuskeskus, Helsinki 1984.
204. Nordling H, Tala H. Oral Health in Finland. National Board of Health, Helsinki 1984, 15 p.
205. Tala H. Hammashuoltomme kehityksestä (Radiolääkäri 29.10., 31.10.1984). Suomen Hammaslääkärilehti 1985,32,20-22.
206. Tala H. Hammasongelmien nykytilanne lääkintöhallituksen näkökulmasta. Sokeri elämässä No 4/1985, s 3-4.
207. Tala H. Report from the World Health Organization. The Canadian Journal of Community Dentistry 1985/86,1,12.
208. Tala H. Hammashuolto lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Lääkintöhallitus tiedottaa No 2/1985.
209. Tala H. Oral health - do we know? - do we care? 2nd Conference of Chief Dental Officers. FDI-85, Belgrad, Yogoslavia 22-26 Sept 1985.
210. Milen A, Hausen H, Tala H, Heinonen O P. Dental health habits of 2.5 to 7.5 year old Finnish children. Proceedings of Finnish Dental Society 1985,81,256-263.
211. Milen A, Hausen H, Tala H, Heinonen O P. Dental health habits of 2.5 to 7.5-year-old Finnish children. Journal of Dental Research 1985,64,763.
212. Milen A, Hausen H, Tala H, Heinonen O P. Dental health habits among pre-school nonparticipants in public dental care. Community Dental Health 1985,2,109-114.
213. Milen A, Hausen H, Tala H, Heinonen O P. Perceived, normative and met needs for orthodontic treatment in Finland. Annual meeting of the Scandinavian Association for Dental Research, Turku, Finland, 22-24 Aug 1985.
214. Milen A, Hausen H, Tala H, Heinonen O P. Caries occurence among Finnish schoolchildren: Differences between social classes. Proceedings of Finnish Dental Society 1985,81,118.
215. Renson C E, Crielars P J A, Ibikunle S A J, Pinto V G, Ross C B, Sardo Infirri J, Takazoe I, Tala H. Changing patterns of oral health and implications for oral health manpower: Part I. International Dental Journal 1985,35,235-251.
216. Tala H. Genevenjärven rannalla 22.11.1985. Suomen Hammaslääkärilehti 1986,33,28-29.
217. Tala H. Suun terveydenhuollon globaaliset haasteet ja kehitysnäkymät. Suomen Hammaslääkärilehti 1986,33,424-427.
218. Tala H. Edelleen Genevenjärven rannalla 27.2.1986. Suomen Hammaslääkärilehti 1986,33,461-462.
219. Tala H. Lasten ja nuorten aikuisten hammashuolto terveyskeskuksissa vuonna 1985. Suomen Hammaslääkärilehti 1986,33,1002-1006.
220. Tala H. Terveyskeskusten järjestelmällinen hammashuolto. Lääkintöhallitus tiedottaa No 3/1986, s 20.
221. Tala H. Lasten hampaisiin vähemmän paikkoja. Lääkintöhallitus tiedottaa No 4/1986, s 16.
222. Barmes D, Tala H. Oral health trends and needs in WHO African Region. African Dental Journal 1987,1,2-4.
223. Milen A, Tala H. Social inequity in oral health - a newly awakened problem. Proceedings of Finnish Dental Society 1986,82,260-266
224. Milen A, Tala H, Hausen H, Heinonen O P. Lasten ja nuorten hampaiden tila ja hoito Suomessa 1981-82. Lääkintöhallituksen tutkimuksia No 39, Helsinki 1986.
225. Milen A, Tala H, Hausen H, Heinonen O P. Hammashuollon tietojärjestelmäkokeilu. Sosiaalilääketieteen päivät, Turku 21-22.11.1986.
226. Milen A, Hausen H, Tala H, Heinonen O P. Perceived, normative and met needs for orthodontic treatment in Finland. Journal of Dental Research 1986,65,608.
227. Nordling H, Tala H. Oral Health in Finland. National Board of Health, Helsinki 1986, 19 p.
228. Tala H. Kätevintä puhua englantia. Helsingin Sanomat 16.12.1986.
229. Tala H. Some Aspects of Salt Fluoridation in Finland. In PAHO/WHO AMRO Scientific Publication No. 501: Salt Fluoridation, Washington, D.C., 1986, p. 80-93.
230. Tala H. Strategy of dental caries prevention in Finland according to the health legislation and other legal regulations. In Frank R M, O'Hickey S (eds). Strategy for dental caries prevention in European countries according to their laws and regulations. IRL Press Limited, Oxford 1987, p 103-117.
231. Tala H. Present oral health status and developmental trends in Scandinavia. In Gjermo P (ed). Promotion of self care in oral health. Scandinavian working group for preventive dentistry, Oslo 1987, p 45-52.
232. Tala H. Community periodontal index of treatment needs in Finland. International Dental Journal 1987,37,179-182.
233. Tala H. Viisauden hammas - kysy asiantuntijalta. Suomen Apteekkarilehti 1987,76,617-618.
234. Tala H. Fluori - hivenaine terveydeksemme. Suomen Apteekkarilehti 1987,76,635-636.
235. Tala H. Hammaslääketiede-postimerkkiä saa vielä hetken. Suomen Hammaslääkärilehti 1987,34,1134.
236. Tala H. Suun terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 1987,24,187-195. Julkaistu myös Suomen Hammaslääkärilehti 1987,34,918-932. sekä Hammasteknikko 1987,5,129-135.
237. Tala H. DMF-indeksi säilyy toistaiseksi. Suomen Hammaslääkärilehti 1987,34,679-680.
238. Tala H. Hampaat ja ravinto. Lääkintöhallitus tiedottaa No 2/1987, s 15.
239. Tala H. Kuka ymmärtää ketä pohjoismaissa? Uusi Suomi 9.5.1987.
240. Tala H. Hammashuollossa paljon paikkailtavaa. Helsingin Sanomat 11.8.1987 (yliöartikkeli).
241. Tala H. Suun sairauksien ehkäisy ja hoito. Uusiutuva farmasia. Helsinki 14-15.11.1987, luentolyhennelmät s 20-21.
242. Tala H. Information systems for oral health. International Dental Journal 1987,37,215-217.
243. Tala H. Hammaslääkäristä suun lääkäriksi - miksi, miten, millaiseksi. V hammaslääketieteellinen kansanterveyspävä, Kuopio 7.2.1987.
244. Tala H. Korjaavassa karieshoidossa käytettävät aineet. Suomen Hammaslääkärilehti 1987,34,957.
245. Barmes D, Tala H. Health manpower out of balance: Conflicts and prospects for oral health. In Bankowski Z, Mejia A (eds). Health manpower out of balance; conflicts and prospects. CIOMS, Geneva 1987, p 158-167.
246. Honkala E, Tala H. Total sugar consumption and dental caries in Europe - an overview. International Dental Journal 1987,37,185-191.
247. Nordling H, Tala H. Terveyskeskusten hammashuolto vuonna 1985. Lääkintöhallituksen julkaisuja No 95. Helsinki 1987.
248. Milen A, Laaksonen T, Tala H. Heavy consumption of children's oral health services in Finland. Annual meeting of the Scandinavian Association for Dental Research, Copenhagen, Denmark, 13-15 Aug 1987, abstract.
249. Tala H. Kirjauutuuksia WHO:lta. Suomen Hammaslääkärilehti 1988,35,61-62.
250. Tala H. Kiinnostaako pohjoismainen terveydenhuollon tutkinto? Suomen Hammaslääkärilehti 1987,35,592.
251. Tala H. Tarvitaanko ammatissa tavoitteita? Suomen Hammaslääkärilehti 1988,35,181-182.
252. Tala H. Miten ja missä iässä? Suomen Hammaslääkärilehti 1988,35,685.
253. Tala H. Lääkintöhallituksen toimenpiteitä aiheuttaneet kantelu-ym. ratkaisut 1987. Suomen Hammaslääkärilehti 1988,35,735.
254. Tala H. Milloin paikkaushoito on aiheellinen ja milloin täyte pitää uusia? Suomen Hammaslääkärilehti 1988,35,802-804.
255. Tala H. Hallintohammaslääkärin työpäivä. Suomen Hammaslääkärilehti 1988,35,914-916.
256. Tala H, Levänen J. Hammasterveys Keski-Suomen läänissä. Suomen Hammaslääkärilehti 1988,35,338-340.
257. Tala H. Suomalainen suu tervehtyy. Aamulehti 18.3.1988 (alakerta-artikkeli).
258. Tala H. Tunteet pois kielikeskustelusta. Suomen Kuvalehti 31.3.1988 (puheenvuoro).
259. Tala H. Kaksi kieltä, monta mieltä. Uusi Suomi 7.7.1988.
260. Tala H. Maailman suun terveys. Lääkintöhallitus tiedottaa No 1/1988, s 16.
261. Milen A, Laaksonen T, Tala H. Use of children's oral health services in Finland with special reference to heavy consumption. Community Dentistry & Oral Epidemiology 1988,16,22-26.
262. Tala H. Läpileikkaus nykyisestä fluoritietoudesta. Kirjaesittely: Fluoride in Dentistry; Jan Ekstrand, Ole Fejerskov, Leon M. Silverstone (toim.). Munksgaard, Copenhagen 1988. Suomen Lääkärilehti 1989,44,715-716.
263. Tala H. Terveyskeskusten suun terveydenhuolto vuonna 1988. Suomen Hammaslääkärilehti 1989,36,860-863.
264. Tala H. Oral Health in Finland. National Board of Health, Helsinki 1989, 9th ed, 24 p.
265. Tala H. Suun terveydenhuolto terveyskeskuksissa vuonna 1988. Lääkintöhallituksen julkaisuja nro 150, Helsinki 1989.
266. Tala H. Hampaiden välistä. Lääkintöhallitus tiedottaa nro 1/89, s 26-27.
267. Tala H. Vallankumous suussa. Lääkintöhallitus tiedottaa nro 2/89, s 32-33.
268. Tala H. Voiko suuta hallita? Lääkintöhallitus tiedottaa nro 3-4/89, s 68-69.
269. Tala H. Hammaskaries - tyypillinen elintasosairaus. Kuluttajatietoa 1989,23(6),10-12.
270. Tala H. Johannes Linnankoski suomalaisuusmiehenä. Suomen Mieli nro 3/1989, s 4.
271. Tala H. Kirjailija Johannes Linnankoski - omaleimainen suomalaisuusmies. Turun Sanomat 2.11.1989.
272. Tala H. Aiotko vielä paikata? Kirjaesittely; Forsten L. Korjaavassa karieshoidossa käytettävät aineet. 10 p. Turku 1989. Suomen Hammaslääkärilehti 1990,37,48.
273. Tala H. Yksi maailmankieli jokaiselle. Uusi Suomi 12.12.1989
274. Tala H. Vastavallankumouksestako apu? Suomen Hammaslääkärilehti 1990,37,100-101.
275. Tala H. Kanteluratkaisuja 1988. Suomen Hammaslääkärilehti 1990,37,132-133.
276. Tala H. Erikoissairaanhoitolaki. Suomen Hammaslääkärilehti 1990,37,242-244.
277. Tala H. Vastaus insinööri Matti Tepolle. Suomen Hammaslääkärilehti 1990,37,254-255.
278. Tala H. Tieto yhteiskunnan hampaista. Suomen Hammaslääkärilehti 1990,37,306-307.
279. Tala H. In Memoriam Ensio Jalovaara. Suomen Hammaslääkärilehti 1990,37,633.
280. Tala H. Suomalaisuuden harhat. Uusi Suomi 8.6.1990
281. Tala H. Pakkoruotsista jo aika luopua. Helsingin Sanomat 29.8.1990.
282. Tala H. Järkeviin kielivalintoihin yhdentyvässä maailmassa. Helsingin Sanomat 8.9.1990.
283. Tala H. Väestövastuu suun terveydenhuollossa. TKHLY:n jäsenkirje 3/1990, s. 3-5.
284. Tala H. Lääkäriys ei sinänsä johtotaidon tae. Helsingin Sanomat 29.10.1990
285. Tala H. Lääkärit eivät ole enää ylivertaisia. Helsingin Sanomat 18.11.1990
286. Tala H. Muuttuuko neuvolahammashoito? Suomen Hammaslääkärilehti 1990,37,1000-1004.
287. Tala H. Muuttuuko neuvolahammashoito. Lääkintöhallitus, Sirkkalehti 2/1990.
288. Tala H. Lasta odottavan perheen hampaiden terveydenhoito. sivut 53-55 kirjassa: Vienonen M (toim). Äitiyshuollon käsikirja. Lääkintöhallitus, Valtion painatuskeskus 1990. 170 s.
289. Tala H. Hallinnollinen pätevyys? Suomen Hammaslääkärilehti 1991,38,74-75.
290. Tala H. Tietotekniikka lääkintöhallituksen näkökulmasta. Suomen Hammaslääkärilehti 1991,38,125-127.
291. Tala H. Miksi jään eläkkeelle? Lääkintöhallitus & sosiaalihallitus: Muutossanomat 1990.
292. Pihkala E, Tala H. Eikö Punaisen Ristin pitäisi olla puolueeton? Helsingin Sanomat 22.2.1991.
293. Tala H. Hammaslääkäristä suulääkäriksi. Suomen Lääkärilehti 1991,46,918-920.
294. Tala H. Life stinks - vai löyhkääkö sittenkään? Suomen Hammaslääkärilehti 1991,38,1126.
295. Tala H. Suun terveyden suunta meillä ja muualla. Suomen Hammaslääkärilehti 1991,38,1224-1227.
296. Tala H. Karjalan uusi huomen. Suomen Mieli 3/1991 teemanumero Karjalan rahvas. s.2.
297. Tala H. Jos olisin diktaattori! Donitsi sosiaali- ja terveyshallituksen sisäinen tiedotuslehti 33/25.10.1991 s. 6-7.
298. Tala H. 12-vuotiaiden hammasterveys vuonna 1991. Ennakkotietoja terveyskeskusten erillisselvityksest„. Suomen Hammaslääkärilehti 1991,33,1328-1329.
299. Tala H. Baltian mukaantulo edistäisi tasa-arvoa. Helsingin Sanomat 5.9.1991.
300. Tala H. Laatu hammashuollossa. Kirjassa Salo S (toim.) Laatu - Laadunvarmistus terveydenhuollossa. Sairaalaliitto, Helsinki 1991, 87 s. s.41-44.
301. Tala H. Hammaslääkärin muuttuva rooli yhteiskunnassa. Tampereen Hammaslääkäriseuran 75-vuotisjulkaisu "Muuttuva hammaslääketiede" 28.9.1991, s. 1-8.
302. Tala H. Proprioseptiivisesti johdettua suorituksen logiikkaa. Suomen Hammaslääkärilehti 1992,39,215-216.
303. Tala H. Pohjoismaisuus - mitä se on? Suomen Hammaslääkärilehti 1992,39,514-515.
304. Tala H. Kuinka usein pitäisi käydä hammaslääkärissä? Suomen Hammaslääkärilehti 1992,39,590-591.
305. Tala H. Mieluisa matka mieleen. Suomen Hammaslääkärilehti 1992,39,668-669.
306. Tala H. Oral Health in Finland. Suomen Hammaslääkärilehti 1992,39,822-823.
307. Tala H. Oral Health in Finland. 10th ed, Helsinki 1992, 20 p.
308. Tala H. Sata vuotta suomalaista hammashuoltoa. Dialogi, sosiaali- ja terveyshallituksen lehti, erikoisnumero 1/1992, s. 4-6.
309. Tala H. Terveisiä Turuust'. Suomen Hammaslääkärilehti 1992,39,960-961.
310. Tala H. Sotahammaslääkärit. Suomen Hammaslääkärilehti 1992,39,1020.
311. Tala H. Euromatkalla. Suomen Hammaslääkärilehti 1992,39,1248-1249.
312. Tala H. Dr David Barmes - WHO:n suun terveydenhuollon yksikön päällikkö. Suomen Hammaslääkärilehti 1992,39,1279-1282.
313. Tala H. Kaikkien kaupunkien äiti. Suomen Hammaslääkärilehti 1992,39,1352-1353.
314. Tala H. Hammashuolto Sveitsissä. Suomen Hammaslääkärilehti 1992,39,1472-1473.
315. Tala H. Kansainvälistyisimmekö? Suomen Hammaslääkärilehti 1992,39,1582-1583.
316. Tala H. Amalgaami kansan hampaissa. Suomen Hammaslääkärilehti 1992,39,1584-1585.
317. Tala H. Vai että puolustusliitto Ruotsin kanssa. Aamulehti 22.1.1992.
318. Tala H. Uusi suulääkärikoulutus tarpeen. Helsingin Sanomat 31.1.1992.
319. Tala H. (toim). Suu ja Hampaat. Kirjassa Perhelääkäri neuvoo. Valitut Palat, Helsinki 1992, 720 s. ss 380-400.
320. Tala H. Pinnallista liberalismia. Helsingin Sanomat 30.12.1992.
321. Tala H. Kansanterveyden pitkä marssi. Suomen Hammaslääkärilehti 1993,40,154-155.
322. Tala H. Kansainvälinen jäsenapu. Keulakuva 4/1992, s. 7-9.
323. Tala H. Amerikan ihmemaa. Suomen Hammaslääkärilehti 1993,40,224-225.
324. Tala H. Kiitos kirjeestänne Elisa Savolainen. Suomen Hammaslääkärilehti 1993,40,301-302.
325. Haastattelu: Harald Löe, NIDR:n johtaja. Suomen Hammaslääkärilehti 1993,40,340-342.
326. Tala H. Kanpai! - Matkalla tulevaisuuteen. Suomen Hammaslääkärilehti 1993,40,516-517.
327. Tala H. Lyhyt ajan historia. Suomen Hammaslääkärilehti 1993,40,634-635.
328. Tala H. Kerran Rellu - aina Rellu. Renaultist 1/93, s.12.
329. Tala H. Suun terveyden vuosi 1994. Suomen Hammaslääkärilehti 1993,40,889.
330. Tala H, Halling A. 20. sosiaalihammaslääketieteen kurssi Pohjoismaisessa terveydenhuoltokorkeakoulussa. Suomen Hammaslääkärilehti 1993,40,930-933.
331. Tala H. '66 Riviera by Buick. V-8 magazine No 6/1993, s.89-91.
332. Halling A, Tala H. Den 20:e kursen i samhällsodontologi vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg. Den norske tannlegeforenings tidende 1993,103,856-858.
333. Tala H. Prathip Phantumvanit - vaikuttaja Thaimaasta. Suomen Hammaslääkärilehti 1993,40, 1090-1092.
334. Tala H. Matkalla sosiaalihammaslääketieteeseen. Suomen Hammaslääkärilehti 1993,40,1266-1267.
335. Tala H. Köyhän miehen E-type? Keulakuva 3/93 s. 6-8.
336. Tala H. Puola sortui mutta Herald nousee! Keulakuva 4/93 s. 4-6.
337. Tala H. Äidinkieleen toki oikeus. Helsingin Sanomat 19.2.1993
338. Tala H. Luonnonlailla valinnaisuuteen koulussakin. Helsingin Sanomat 9.7.1993.
339. Tala H. Utbildningen av tandläkare. Hufvudstadsbladet 23.6.1993.
340. Tala H. Suomalaisten aika määrittää identiteettinsä. Helsingin Sanomat 29.10.1993.
341. Tala H. DMF on kuollut – eläköön DMF! Suomen Hammaslääkärilehti 1994,41(1-2),56-57.
342. Tala H. Millimetrin kymmenesosa. Suomen Hammaslääkärilehti 1994,41(4),182-183.
343. Tala H. Iskutekijän mahti. Suomen Hammaslääkärilehti 1994,41(12),696-697.
344. Tala H. Kiinalainen juttu. Suomen Hammaslääkärilehti 1994,41(14),808-810.
345. Tala H. Johannes Linnankoski - Suomalaisuuden liiton perustaja. Suomen Mieli 3-4/94, s. 3.
346. Tala H. Perustuslakimme ei tunne kiintiöitä. Helsingin Sanomat 2.2.1994.
347. Tala H. Suomalaisuutta puolustettava. Helsingin Sanomat 22.11.1994.
348. Tala H. Liiton ja lääkintöhallituksen yhteistyö. Suomen Hammaslääkärilehti 1994,41,1224-25.
349. Tala H. Minä kiersin vain Kalifornian..... Suomen Hammaslääkärilehti 1994,41(22),1368-69.
350. Halling A, Tala H. Den 20:e kursen i samhällsodontologi vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg. Tandlaegebladet 1994,98,74-76.
351. Tala H, Pekurinen M. The appraisal report of the dental equipment project in the P.R.China. FINNIDA, Helsinki, November 1994. 18+8 p.
352. Tala H. Assignment report; United Arab Emirates. WHO EMRO, Alexandria, Dec 1994.
353. Tala H. Hammaslääketiedettä ja suun terveydenhuoltoa koskevat hakusanat teoksessa: Simonen O, ym. Kodin suuri lääkärikirja. Valitut Palat, 1995, 1183 s.
354. Tala H. Suomalainen suu 2000-luvulla hammasteknisestä näkökulmasta. Kirjassa: Suomen Hammasteknikkojen Keskusliitto ry, Suomen Hammasteknikkoseura ry 1985-1995. Gummerus, Jyväskylä 1995.
355. Tala H. Suun terveydenhuollon prioriteeteilla on nyt kiire! Suomen Hammaslääkärilehti 1995,2,96-97.
356. Tala H. Juurien juhlilta Gasellin isän kaupunkiin. Suomen Hammaslääkärilehti 1995,2,112-113.
357. Tala H. Esitys ETA:n ulkopuolisten hammaslääkärien pätevyyden selvittämiseksi sekä järjestelmän soveltamiseksi lain 559/94 25 §:n tarkoittamaan Suomessa toimivien hammaslääkärien ammattitaidon selvittämiseen. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, Helsinki 1995.
358. Tala H. Du gamla, du fria...Suomen Hammaslääkärilehti 1995,2,464-465.
359. Tala H. Tunnetko sairautesi? Suomen Hammaslääkärilehti 1995,2,530.
360. Tala H. Nääsvillestä kravun kääntöpiirille. Suomen Hammaslääkärilehti 1995,2,696-697.
361. Tala H. Takaisin lähtöruutuun. Suomen Hammaslääkärilehti 1995,2,748-749.
362. Tala H. Larmakselle "Talanpojan lääkärikirjasta". Suomen Hammaslääkärilehti 1995,2,863.
363. Tala H. Ennustamisen ihanuus ja kurjuus; mietelmiä suun terveydenhuollon tietojärjestelmistä. Suomen Hammaslääkärilehti 1995,2,1232-1233.
364. Tala H. Kuumaa Triumph-tarinaa. Keulakuva 3/1995, 4-6.
365. Teittinen M, Tala H. Opas EU-maista Suomeen tuleville terveydenhuollon ammattihenkilöille. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, Helsinki 1996, 25 s.
366. Teittinen M, Tala H. Guide for health care professionals coming to Finland from the EU memberstates. National Board of Medicolegal Affairs, Helsinki 1996, 27 p.
367. Teittinen M, Tala H. Handbok för yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, som kommer till Finland från EU-länder. Rättskyddscentralen för hälsovården. Helsingfors 1996, 26 p.
368. Tala H. Preventioklassikot eli ehkäisevän hammashoidon läpimurtotutkimukset. Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys, jäsenkirje 1/1996, s. 12-14.
369. Tala H. Assignment report on oral health in the United Arab Emirates, 29 December 1995 - 12 January 1996. WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean. 17.1.1996.
370. Tala H. Kukkia ja kiitosta. Suomen Hammaslääkärilehti 1996,3,618-619
371. Tala H. Jorma Levänen In Memoriam. Suomen Hammaslääkärilehti 1996,3,891.
372. Tala H. Kuutonen kiittää. Keulakuva 2/1996, s. 7-9.
373. Tala H. Kotomaamme koko kuva... Suomen Hammaslääkärilehti 1996,3,1134-1136.
374. Tala H. Vapaa Viro. Suomen Hammaslääkärilehti 1997,4,112-113.
375. Tala H. Hampaiden ja ikenien sairaudet. Kirjassa Terveyttä vai sairautta ruoasta. Valitut Palat, Helsinki 1997
376. Tala H. Virkamatka Arabeihin. Suomen Hammaslääkärilehti 1997, 4(4),172-173
377. Tala H. Postimerkkien hampaat. Suomen Hammaslääkärilehti 1997,4(10-11),580-581.
378. Tala H. Kiihkeä kesä ja särmikäs syksy. Suomen Hammaslääkärilehti 1997,4(20),1184-1186.
379. Tala H. Tervehdin ruotsalaisia suomeksi. Helsingin Sanomat, mielipidesivu, 20.1.1997
380. Tala H. Arkistoissa ongelmia? Helsingin Sanomat, mielipidesivu, 12.9.1997.
381. Tala H. Yksi kieliryhmä ei saa rohmuta kaikkia etuoikeuksia. Helsingin Sanomat, mielipidesivu, 18.10.1997.
382. Tala H. Assigment report; Oral health in the United Arab Emirates 1997. 24.10.-24.11.1997, WHO/EMRO.
383. Tala H. Proprioceptive derivation (pd) in health care. Proceedings of the 13th Triennal Congress of the International Ergonomics Association. Tampere, Finland 3.7.1997.
384. Tala H. Iisakin Triumppi. Keulakuva 3/1997, s. 4-6.
385. Tala H. Gloria Six Vitesse Flow-free Saloon. Keulakuva 4/1997, s. 4-6.
386. Tala H. Assigment report; Oral health in the Islamic Republic of Iran. 22.12.97-2.1.98, WHO/EMRO.
387. Tala H. Persialaisella torilla. Suomen Hammaslääkärilehti 1998,5(7),416-417.
388. Tala H. Luullun ymmärtämisestä. Suomen Hammaslääkärilehti 1998,5(8),496.
389. Tala H. Dollarihymyilyä. Suomen Hammaslääkärilehti 1998,5(9),540-541.
390. Tala H. "Omat koneet tulee". Suomen Hammaslääkärilehti 1998,5(17),968-969.
391. Tala H. Koreasti Koreassa ja vähän muutakin. Suomen Hammaslääkärilehti 1998,5(22),1254-1255.
392. Tala H. Sairaanhoitajille postimerkki. Sairaanhoitaja 1998,71(5),17.
393. Tala H. Triumph - ikinuori 75-vuotias. Keulakuva 2/1998, s. 4-8.
394. Tala H. Neuvolahammashoidon nousu ja uho. Kätilölehti 1999,104(2),18-19.
395. Tala H, Ylinen K. Opas EU-maista Suomeen tuleville terveydenhuollon ammattihenkilöille. 2. painos, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, Helsinki 1999, 28 s.
396. Tala H, Ylinen K. Guide for health care professionals coming to Finland from the EU member states. National Authority of Medicolegal Affairs. Helsinki 1999 p. (Translation ).
397. Tala H, Ylinen K. Handbok för yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, som kommer till Finland från EU-länder. Rättskyddscentralen för hälsovården, Helsingfors 1999, 30 s. (Översättning Strengell-Leppo S).
398. Tala H. In Memoriam Helmer Nordling 8.11.1925-3.12.1998. Suomen Hammaslääkärilehti 1999,6(3),119.
399. Tala H. Potilaskirjanpidosta edelleen. Suomen Hammaslääkärilehti 1999,6(5),258.
400. Tala H. Vanhan fluoraajan muistelmat. Suomen Hammaslääkärilehti 1999,6(7),392-393.
401. Tala H. Uusi ihana kommunikointi. Helsingin Sanomat, mielipidesivu, 12.6.1999.
402. Tala H. Operetista "Hymyn maa". Suomen Hammaslääkärilehti 1999,6(22),1198-1200.
403. Tala H. Se pyörii sittenkin. Keulakuva 3/1999, s. 4-7.
404. Tala H. Hieman oudompia Heraldeja. Keulakuva 4/1999,4-7.
405. Tala H. Suomi vai Finland? Suomen Mieli 1/1999, s 7.
406. Tala H. Omalippu - monitoimijuhlistaja. Suomen Mieli 2/1999, s 8.
407. Halling A, Tala H, Östergaard P. Oral Health around the Baltic Sea. Report from the Conference held in Göteborg, Sweden November 28-29, 1997. Nordic School of Public Health, 2000, 33 p.
408. Tala H. Suvi Rihtniemi teki oikein. Ilta-Sanomat 1.7.2000.
409. Tala H. Pakko-opetus ei kannata. Helsingin Sanomat 1.7.2000.
410. Tala H. Messu ruotsista. Suomen Kuvalehti 27/2000, s 60.
411. Tala H. Milestones of preventive dentistry. Dental Medium 2000,8(1),19-21.
412. Tala H. Jos sinusta tehdään kantelu. Suomen Hammaslääkärilehti 2000,7(1-2),51.
413. Tala H. Neliovisesta Heraldista vielä. Keulakuva 1/2000, 15-16.
414. Tala H. Oraalipolkujen mutkat suoriksi. Suomen Hammaslääkärilehti 2000,7(14),876-7.
415. Tala H. Lääkärintyö ja laki. (Kirjakatsaus; Kimmo Koskenvuo (toim), Duodecim 2000). Suomen Hammaslääkärilehti 2000,7(15),912.
416. Tala H. Kenet WHO:n raportti herättikään? Mediuutiset 2000,3(14)30.
417. Tala H. Hammashuolto kompastuu hallintoon. Helsingin Sanomat, mielipidesivu, 9.10.2000.
418. Tala H. Michelotti & Triumph. Keulakuva 4/2000, s. 4-5
419. Tala H. ART on mahdollisen taidetta. Suomen Hammaslääkärilehti 2001, 8(1-2), 60-62.
420. Tala H. Numeroiden juhlaa. Suomen Hammaslääkärilehti 2001,8(4),206-207.
421. Tala H. Maailman hampaat. Suun terveydeksi: Suun Terveydenhoidon ammattiliitto ry:n jäsenjulkaisu 1/2001, s 8-9.
422. Tala H. Heikki Tala vastaa (Jukka Tiusanen: Karieksen diagnosoinnista). Suomen Hammaslääkärilehti 2001,8(7),451-2.
423. Tala H. Liikaa, liian vähän, liikaa… Mietteitä terveydenhuoltohenkilöstön suunnittelusta. Mediuutiset Nro 7/5.4.2001, s. 4.
424. Tala H. Hammasfilateliaa. Suomen Hammaslääkärilehti 2001,8(9),564-565.
425. Tala H. Heraldin kojelauta. Keulakuva 2/2001, 5, 7, 13.
426. Tala H. Harry Webster – "Mr Triumph". Keulakuva 2/2001, 10-11.
427. Tala H. Sisäsyntyisesti johdettu klinikka. Suomen Hammaslääkärilehti 2001, 8(17),1020-1022.
428. Tala H. Standard – Triumph. Keulakuva 3/2001, 10-12.
429. Tala H. Työnjaon tulevaisuudesta suun terveydenhuollossa. Suun terveydeksi 4/2001, s. 28-30.
430. Tala H. Hammaslääkärin töitä voisi jakaa. Helsingin Sanomat 23.01.2002.
431. Tala H. Automaattivaihteiston korjaus. Tekniikan Maailma 4/2002, 104.
432. Tala H. Lahja elämälle. Suomen Hammaslääkärilehti 2002,9(5),237
433. Tala H. Nimeni on Bond – Bond Equipe. Keulakuva 1/2002, 4-5.
434. (Tala H) Kurukujanjuoksijat. Sibbellekö Stalinin hampaat? Viikkouutiset 21.4.2002.
435. Tala H. Vai että akryyliamidia lasten hampaisiin! Apu 20/02, 17.5.2002.
436. Tala H. Vierastan outojen vapaaherrojen katuja. Helsingin Sanomat 11.7.2002.
437. Tala H. Miten kauan pakkoruotsia? Keski-Uusimaa 27.10.2002.
438. Tala H. MAK-88:in takaa-ajo. Keulakuva 3/2002, 8-9.
439. Tala H. Tupakka tappaa – entä sitten? Suomen Hammaslääkärilehti 2003,10(1-2),56.
440. Tala H. Omituinen kielilakiesitys. Maaseudun Tulevaisuus 15.1.2003.
441. Tala H. Ravitsemuspolitiikka ja hampaat. MMM Auli Suojasen väitöskirjakatsaus. Suomen Hammaslääkärilehti 2003,7,374.
442. Tala H. Arrogantin dissidentin debattia. Diasteema 2/2003, 9.
443. Pietinalho A, Nordman E, Lamminpää A, Simonen O, Tala H, Wallinheimo H. Doctors Against Tobacco (DAT) in Finland – a description of the network. Abstract in the 12

th World Conference on Tobacco or Health, Helsinki, Finland 3-8 August 2003.
444. Toivanen T, Honkala E, Tala H. The knowledge of the pregnant women on caries prevention in the United Arab Emirates (UAE). Abstract in the 8
th
Annual Conference of the European Association of Dental Public Health (EADPH e.V.), Jyväskylä, Finland 21-23 August 2003.
445. Tala H. Sata vuotta kouluhammashoitoa Suomessa. Suomen Hammaslääkärilehti 2003,10(19),1066-1072.
446. Tala H. Käytettykin voi ihastuttaa. Renault-Uutiset 4/2003.
447. Tala H. Suomalaisuuden liitto vastaa. Karjalainen 16.4.2004.
448. Tala H. Suomalaisuus maapalloistuvassa maailmassa. Pääkirjoitus Suomen Mieli 2/2004, s 2.
449. Tala H. Suomalaisuuden juuret. Pääkirjoitus Suomen Mieli 3-4/2004, s 2.
450. Tala H. Hammaslääkäripula ei ole todellista. Medi-Uutiset Nr 23, 17.9.2004.
451. Tala H. Teen yhä hammaslääkärin työtä. Medi-Uutiset 1.10.2004.
452. Tala H, Ahdeoja M. Suomalaisuuden liitto esittää vapauttamista ruotsin kielen osaamisesta. Poliisi & Oikeus 10/2004.
453. Tala H, Pihkala E. Olemme valinneet linjaksemme tiedottamisen. Helsingin Sanomat 12.11.2004.
454. Tala H. Mistä suomalaisuus ammentaa voimansa? Nurmijärven Uutiset 20.1.2005
455. Tala H. 35 vuotta "Heikin matkassa" Suomen Hammaslääkärilehti 1968-2005. Omakustanne ISBN 952-99554-0-5 (nid), 299 sivua. Järvenpää 2005.
456. Tala H. 35 vuotta "Heikin matkassa" Suomen Hammaslääkärilehti 1968-2005. Omakustanne ISBN 952-99554-1-3 (CD-ROM). Järvenpää 2005.
457. Tala H. Kahden pihdin poistot. Suomen Hammaslääkärilehti 2005, 12(7),454–455.
458. Tala H. Ahvenanmaan malli ei ole kelvannut. Helsingin Sanomat 18.10.2005
459. Tala H. Kieli-ilmapiirin muutos? Pääkirjoitus Suomen Mieli 1/2005, s 2.
460. Tala H. Järkeä ja kohtuutta. Pääkirjoitus Suomen Mieli 2/Syksy 2005.
461. Tala H. Lisääkö pakkoruotsi? Suomen Mieli 2/Syksy 2005.
462. Tala H. Irtiotto Ruotsista. Pääkirjoitus Suomen Mieli 3-4/Joulu 2005.
463. Tala H. Ajan hampaan nystermiä. Kirjassa Ruishalme Pirkka (toim.). Suomen Hammasteknikkoseura ry 1995–2005. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2005. 189 s, ss. 16–21.
464. Tala H. Vuodet vierii armahani! Keulakuva 3/2005, s 16–18.
465. Tala H. "37 vuotta Heikin matkassa. – Suomen Hammaslääkärilehti 1968–2005". ISBN 952-99554-0-5. 299 s.
466. Bayat F, Vehkalahti M, Tala H, Zafarmand A H. Dental attendance by insurance status among adults in Tehran, Iran. International Dental Journal 2006, 56, 338-344.
467. Tala H. Suomalaisuuden Liitto; Yhä enemmän syitä pita nykyinen nimi. Kaleva 28.3.2006
468. Tala H. Ruotsin kieli ei uhkaa suomalaisuutta. Helsingin Sanomat 7.5.2006.
469. Tala H. Suomalaisuuden Liitto vastaa. Maaseudun Tulevaisuus 29.5.2006.
470. Tala H. Suomalaisuuden juhlavuosi. Suomen Mieli 1/Kesä 2006.
471. Tala H. Tabu murtuu. Pääkirjoitus, Suomen Mieli 2/Syksy 2006.
472. Tala H. Tilinpäätös. Pääkirjoitus, Suomen Mieli 3-4/Joulu 2006.
473. Tala H. Ei savua ilman tulta. Keulakuva 3/2006.
474. Tala H. Köyhän talon porsaita? Keski-Uusimaa 22.12.2006.
475. Tala H. Suomalaisuus uuteen lentoon 2000-luvulla. Suomen Mieli 3-4/Joulu/2006.
476. Tala H. Eduskuntavaalit 2007 – Kielivapauden airut? Suomen Mieli 1/Talvi/2007
477. Tala H: Liittomme työskentelee kielivapauden puolesta. Helsingin Sanomat 28.2.2007
478. Tala H. Muutos on tulossa. Keski-Uusimaa 3.3.2007.
479. Tala H. Suomalaisuuden demonisointia. Keski-Uusimaa 27.3.2007.
480. Tala H. Veljeskansoilla erilainen kielipolitiikka. Keski-Uusimaa 21.4.2007
481. Tala H. Liittomme työskentelee kielivapauden puolesta. Helsingin Sanomat 28.2.2007.
482. Tala H. Muutos on tulossa. Keski-Uusimaa 3.3.2007.
483. Tala H. Suomalaisuuden demonisointia. Keski-Uusimaa 27.3.2007.
484. Tala H. Herald filmitähtenä ja linssiluteena. Keulakuva 3/2007, 18-21.
485. Tala H. Rautalankaa ruotsista. Keski-Uusimaa 22.5.2007.
486. Tala H. Helsinkiä voi markkinoida myös venäläisyydellä. Presso 21.6.2007
487. Tala H. Onko meillä malttia ajaa yhdeksääkymppiä? Keski-Uusimaa 1.9.2007
488. Tala H. Vuodet vierivät. Suomen Hammaslääkärilehti 2007, 14(17), 943
489. Tala H. Neljä vuosikymmentä informaatio-ohjausta suun terveydenhuollossa. ISBN 978-952-99554-2-8 (nid), ISBN 978-952-99554-3-5 (PDF), 229 s. 2007.
490. Tala H. Valtava paine voi johtaa äärimmäisiin keinoihin. Helsingin Sanomat 7.10.2007, s C6.
491. Tala H. Haasteita. Pääkirjoitus Suomen Mieli 3-4/2007.
492.Tala H. Kielikeskustelua lehdissä ja internetissä. Suomen Mieli 3-4/2007.
493.Tala H. Snellmanin 200-vuotisjuhlavuoden satoa. Suomen Mieli 3-4/2007

KÄÄNNÖKSET:

1. Hedlin J. Ruotsin folktandvård, sen kehitys ja tulevaisuuden suunnitelmat. Suomen Hammaslääkärilehti 1969,16,398-409.
2. Hedlin J. Ruotsin folktandvårdin organisaatio. Suomen Hammaslääkärilehti 1969,16,513-518.
3. Henry J L, Sinkford J C. Hammaslääketieteellisen tutkimuksen ja opetuksen sekä hammashuollon kehitys Amerikan Yhdysvalloissa. Suomen Hammaslääkärilehti 1974,21,575-579.
4. Sheiham A. Kliinisen hammaslääketieteen kriisi. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 1988,25,297-299.

TIIVISTELMÄT:

·

Yhteensä 42 tiivistelmää hammaslääketieteellisestä tutkimustyöstä Oral Research Abstracts-julkaisua varten, American Dental Association, vuosina 1972-1978.
·
Tiivistelmiä Dental Medium-julkaisuun , Damascus, Syria, 1994 alkaen.

TIETEELLISET ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT:

1. Vastaväittäjä (Kuopion yliopisto): Mosha, Hyasinti. Situation analysis and intervention programmes for oral health promotion in Tanzania. Kuopion yliopiston painatuskeskus, Kuopio 1989.

2. Väitöskirjan esitarkastaja (Helsingin yliopisto): Al-Nadeef, May. Dental health in Nigeria and priorities of oral health care for schoolchildren. Hakapaino Oy, Helsinki 1998.

3. Väitöskirjan esitarkastaja (Helsingin yliopisto): HLL Helminen, Sari Elita. Quality of care provided for young adults and adolescents in the Finnish public oral health service. Yliopistopaino, Helsinki 2000.

4. Väitöskirjan esitarkastaja (Helsingin yliopisto): HLL Helminen, Seppo K J. Long-term change in dental prevention and check-up intervals in public dental service in Helsinki, Finland. Yliopistopaino, Helsinki 2003.

5. Väitöskirjan esitarkastaja (Helsingin yliopisto): HLL Mia Heinikainen. Treatment decisions by Finnish dentists. Helsinki 2003.

6. Väitöskirjan 2-ohjaaja (Tampereen yliopisto): Laurikainen, Kari. Asthma and oral health. Tampere 2002.

7. Master of Public Health tutkielman esitarkastaja (Nordiska hälsovårdshögskolan, Göteborg): Tandläkare Emma-Christin Lönnroth. Dental restorative materials from a public health perspective – amalgam and polymer handling practices in dental clinics in Norrbotten, Sweden. MPH 1996:7.

8. Master of Public Health tutkielman esitarkastaja (Nordiska hälsovårdshögskolan, Göteborg): Tandläkare Axel Tulinius. Sölvamalgamfyldninger hos Grönlandske Inuit – methylkviksölv – skolebörn og intellektuelle praestationer. MPH 1998:9.

9. Master of Public Health tutkielman apuohjaaja (Nordiska hälsovårdshögskolan, Göteborg): Tannlege Peter Östergaard. Sundhedspolitik, tandpleje og oral helse I Grönland 1970-1994. MPH 1998:13.

10. Lääketieteellisten ja hammaslääketieteellisten julkaisujen referee.

11. Dental Medium –lehden (Damascus, Syria) toimitusneuvoston jäsen.

12. Asiantuntija dosentuurin virkaa täytettäessä, Dr Michael Belenky, University of Maryland, Baltimore.

27.12.2007


Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

24.09 | 23:06

Heikki: I'm Richard Baker a classmate of yours in 1972 in the Michigan MPH program. Retired after 30 years as dentist w/ US PHS. Visited Finland in "97 -loved

...
10.04 | 14:37

Olen juuri lukenut kirjasia Kaiken maailman hampaissa. Upea kirja.
Hienon elämän olet elänyt. Kunnioitettavan matkan olet tehnyt.

...
04.08 | 12:29

Heippa Heikki, olen muuton yhteydessä hukannut sähköpostiosoitteesi. Voisitko
lähettää sen, ja jos mahdollista, koko kurssimme osoitelistan.
Yst. terv.
Reijo

...
03.03 | 14:53

Ok niistä ei ainakaan tässä ankkalammikossa saa paljon kuulla

...
You liked this page
Hi!
Make your own website like I did.
It's easy, and absolutely free.
AD