Från Vernissage-dagen och Öppningen av Vinterspår!