2018 KITTENS

Het is de bedoeling om begin 2018

CORNISH REX  kittens 

te krijgen van :

IVANA REXELLA VAN QUEENSLAND (CRX h 03)

en ZOLOTA HVILYA ZLATAN (CRX d 02)

En in de toekomst hopen wij op een combi van

 PIXIE FAY LADY OF ELVES (CRX n)

en

ZOLOTA HVILYA ZLATAN (CRX d 02)