METSÄSTYSOHJEET
Rauhoitusalueiden aluetunnus2021-2022 Rauhoitusalueiden ja vuokraamattomien alueiden aluetunnus mobiililaitteiden maastosovelluksiin:   ASUH5HUTHP


   

KARTTAOTTEET SUURIMMISTA RAUHOITUSALUEISTA
Otsikkosi
Otsikkosi


Your headline

TYRNÄVÄN RIISTANSUOJELIJAT RY

JÄSENTIEDOTE JA SAALISKORTTI 2021-2022

RAUHOITUSALUEET:

 

Ängesleväjokivarsi:

Myllykoski (n. 1km Ylipään sillasta Honkakosken suuntaan) - pitäjäin raja Jokisillalla.

Jokivarsi; maantien ja joen välinen alue ja missä ei ole tietä jokivarressa 150 m

leveästi rannasta.

Jokivarressa pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu maanomistajan luvalla.

Tyrnävänjokivarsi:

Saarela (n.1 km Mällisen sillasta ylöspäin) - pitäjäin raja Partaalla. Jokivarsi;

maantien ja joen välinen alue ja missä ei ole tietä jokivarressa 150 m leveästi

rannasta. Mällisen sillan yläpuoliset Mällisen perikunnan joenvarsipellot on vuokrattu

vain hirven pyyntiin. Jokivarressa pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu maanomistajan luvalla.

Kirkonkylän kaava-alueen ympäristö :

Isosuontie - Kivioja - Rämeen kotimetsä - Mikkolanmetsä – Kivioja-Härmäntie-Laanisen metsä - Mäläskän metsä ja pelto-välikanava - Korventie - Markuksenkuja. Katso karttaliite.

Korvenkylä:

                             Leppijärven ympäristö 200 m vesirajasta. Alueella vesilinnun pyynti kielletty.

Murron taajama:

Murrontie - Pikkaralantie - Voitie - Tihisen linja – Isokankaan reunaa Ojakylään- Tulilantontie-Luonunginoja-Murrontie. Huomioitava, että Juurussuolla Kotakankaan alueella pellot ja niiden sisällä olevat metsäsaarekkeet on vuokrattu vain hirvenpyyntiin

Roustinkorven alue/Kukkolanvaara:

Kukkolanvaaralla sarkojen 28:127,32:45 ja 38:29 välinen alue pienriistan osalta

rauhoitettu. Alueella vedenottamo, jonka ympäristössä liikkumista on vältettävä.

Lisäksi tiloilla 9:29 sekä 5:38 on pienriistan metsästys kielletty.    

Venenevan luonnonsuojelualue: Valtioneuvoston asetus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien luonnonsuojelualueista 644/2017

                             Sallitut riistalajit:

-       Hirvi

-       Metsäjänis, metso, teeri ja pyy 20.9 alkaen

-       sinisorsa, tavi ja telkkä 20.9 alkaen

-       Minkki ja supikoira

 

Pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu kaikilla rauhoitusalueilla maanomistajan luvalla. Loukkupyyntiin on oltava muutoinkin maanomistajan lupa.

 

Metsästysrajoitukset:

Kuvien (sepelkyyhky, hanhi) sijoittamisesta pelloille on oltava maanomistajan lupa. Autoja ei saa pysäköidä luvatta pelloille tai peltoteille kulun esteiksi. Yksityisteillä liikkumiseen on oltava myös maanomistajan lupa. Teräshaulien käyttö metsässä on kielletty. Metsäkanalintujen peltopyynti on kielletty. Ennen sadon korjuuta metsästys viljelyksillä on kielletty.

Kauriin metsästys on kielletty Määttä 78:10 ja 78:14 alueilla.

Muista myös:

Siemenperunaviljelijöiden pelloilla liikkumista tulee välttää, sillä monet viljelijät eivät ole vuokranneet peltojaan tautien ja tuholaisten leviämisriskin vuoksi. Erityisesti Ängeslevällä pellot ovat suurelta osin rajatut metsästyksen ulkopuolelle.

 

Seuralle vuokratuilla alueilla olevat kuvat eivät merkitse paikan varausta kuvien omistajalle koko syksyksi.

 

Kuvien sijoittamisesta pyyntipaikoille tulee olla ehdottomasti maanomistajan lupa .

 

Ruokintapaikkojen perustamiselle tulee olla maanomistajan lupa. Ruokintapaikalle tulee laittaa yhteystiedot ruokintapaikan ylläpitäjästä

 

Liikkuminen aseiden kanssa asumusten lähipiirissä herättää metsästystä vastustavia mielialoja (metsästys kielletty 150 m lähempänä asumuksia). Lyijyhaulien käyttö vesilinnustuksessa on kielletty.

Seuran kortti oikeuttaa metsästykseen vain seuralle vuokratuilla alueilla.

Ruuti- ja juomahylsyt kerättävä talteen, ei luontoon (erityisesti pelloilta; vaarallisia eläinten rehussa).

Osoitteen muutokset tulee ilmoittaa sihteerille vuosittain 15.7. mennessä, jotta jäsenkortit saapuvat oikeaan osoitteeseen. Jäsenkortin maksamatta jättäminen johtaa jäsenyyden lakkaamiseen.

Sihteerillä myytävänä alueen karttoja 1:100 000 30€/kpl.

 

Vältettävä ajoneuvoilla liikkumista peltoteillä

Karttakopiot suurimmista rauhoitusalueista on tämän tiedotteen liitteenä.

 

2021-2022 Rauhoitusalueiden ja vuokraamattomien alueiden aluetunnus mobiililaitteiden maastosovelluksiin:   ASUH5HUTHP

 

Metsästysajat:

Metsähanhi Maa- ja Metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti rauhoitettu. Metsäkanalinnut; metsästysajat ilmoitetaan osoitteessa www.riista.fi ja sanomalehdissä ennen metsästyskauden alkua (muista tarkistaa ennen jahtia). Muun riistan suhteen riistakeskuksen määräämät ajat, metsästysajat näkyvät heinäkuun Metsästäjä lehdessä.

 

Rauhoitetut lajit:

Peltopyy ja riekko sekä naaras fasaani 1.12. saakka.

Saaliskiintiöt:

Teeri 5 kpl, Fasaani 1 kpl, Metsäpyy 3 kpl ja Metso/Koppelo 1 kpl. Jänikselle/rusakolle ei kiintiötä.

Vieraskortti:

                             Vieraskortin hinta 10 euroa/vrk ja 50 € viikko. Vieraskortteja myydään vain vesilinnuille, kyyhkyselle ja jäniksille/rusakoille, ei metsäkanalinnun eikä fasaanin pyyntiin.

                             Majava ja pienpedot 50 € /kausi.

                             Vieraan mukana oltava aina seuran jäsen, joka vastaa vieraastaan. Seuranjäsen voi maksaa vierasluvan myös verkkopankin kautta seuran tilille, jolloin viestiin laitetaan isännän ja vieraan nimi sekä metsästyspäivä ja kellonaika.

 

                      PANKKIYHTEYS VIERASKORTIN MAKSULLE:

                      TILINIMERO: FI8554830120012724

                      SAAJA: Tyrnävän Riistansuojelijat Ry

 

                            

SAALISKORTTI 2021-2022       Metsästäjän nimi:______________________________________
Riistalaji                                          Saalis

Metso                                               _____                                                

Koppelo                                             _____

Teeri naaras                                      _____

Teeri uros____________________

Metsäpyy                                         _____

Fasaani                                             _____

Kyyhky                                              _____

Hanhi                                                _____

Heinäsorsa                                        _____

Tavi                                                   _____

Telkkä                                               _____

Muut vesil.                                       _____

Jänis                                                  _____

Rusakko                                            _____

Kettu                                                 _____

Näätä                                                _____

Mäyrä                                               _____

Vieraslajit:

Minkki                                              _____

Supi                                                   _____

Piisami                                              _____

Muuta?

 

Viljelyksille ja puutarhoille tuhoa aiheuttavien riistalajien sekä rauhoittamattomien lajien huomaamaton pyynti rauhoitusalueilta on maanomistajan pyynnöstä sallittua. Tähän pyyntiin tarvitaan erikseen seuran puheenjohtajan lupa.

 

Saalistietojen ensisijainen ilmoituskanava on Oma riista-palvelu . Palvelun käyttäjäksi pääsee ilmoittamalla Pasi Suotulalle tai sihteerille metsästäjänumero. Kutsu palvelun käyttäjäksi tulee hyväksyä tämän jälkeen Oma riista-palvelussa. Mikäli palvelu ei ole käytössä palautetaan saalistiedot palautettava tällä lomakkeella 31.3.2022 mennessä sihteerille.

 

Juha Vikiö

Tulilantontie 10

91800 Tyrnävä

Riistansuojelijoiden kotisivut:  http:www.simplesite.com/riistansuojelijat/

 

HUOM !!!!

SEURAN JÄSENMAKSU MAKSETAAN LASKUSSA OLEVAA TILI- JA VIITENUMEROA  KÄYTTEN METSÄSTÄJÄLIITON TILILLE.

 

JÄSENMAKSUA EI MAKSETA SEURAN TILILLE.

 

Jäsenten tulisi ilmoittaa taloudenhoitajalle (mariniss@netti.fi) sähköpostiosoitteensa sähköistä laskutusjärjestelmää varten. 

       Oikeus pyydystää ja tappaa rauhoittamaton eläin .
Alueen omistajalla tai haltijalla on oikeus pyydystää tai
tappaa alueellaan oleva rauhoittamaton eläin. Tämä oikeus hänellä on silloinkin, kun metsästysoikeus alueella on metsästysvuokrasopimuksella luovutettu toiselle.

Oikeus pyydystää tai tappaa rauhoittamaton eläin on myös rakennuksen omistajalla tai haltijalla, jos rauhoittamaton eläin tavataan rakennuksessa tai sen pihapiirissä, sekä metsästysvuokraoikeuden haltijalla ja metsästysluvan saaneella, jollei vuokrasopimuksesta tai luvasta muuta johdu.
 


 

Emakko nuolukivellä 2013 - Pasi Suotula
Your headline
Pellot joita ei vuokrattuTila Rek.nro Omistaja
Heikkilä 19:48 Heikkilä Antti
Risteli 57:59 Kylen Janne
Kukkola 160:1 Leskinen Jouko
Koskela 41:52 Markus Arto
Kuusela 42:17 Markus Heikki
Törmälä 8:14 Matinolli Risto
Männikkö 51:3 Männikkö Esko
Uusi Siira 4:17 Siira Sakari ja Juho
Lisä-Niemi 66:23 Siira Sakari ja Juho
Yli-Kotila 107:3 Fyrsten Jani
Alakontti 58:7 Heinola Risto
Heinola 63:17 Heinola Risto
Rekinen 63:18 Heinola Risto
Pietilä 119:4 Kaitera Antti
MAAT VUOKRATTU VAIN HIRVENPYYNTIIN
Herrala 13:18 Saikkonen Paavo
Mukala 51:14 Tuppurainen Matti
Kankaannokka 194:0 Tuppurainen Matti
Järvennokka 151:1 Tuppurainen Matti
Lisäalue 7:25 Tuppurainen Matti
Kivimaantaus 194:0 Tuppurainen Matti
Autio 194:2 Tuppurainen Matti
Rauhionkangas 7:32 Tuppurainen Matti
Lisä-Happonen 65:0 Happonen Annikki
Ämmännapa 859-402-19-38 Lipponen Kari
METSÄTORPPA 859-401-27-11 Heikki Kössö
KORPI 859-401-32-46 Heikki Kössö
TEERIKANGAS 859-401-59-11 Heikki Kössö
YLIJAAKOLA
859-401-27-100
Heikki Kössö
Loppukiri 129:13 Rauhio Ari
Alanko 47:16 Rauhio Ari
Mettälä 27:4 Rauhio Ari
Pakola 53:1 Rauhio Ari
Riiski 29:25 Rauhio Ari
Sopukka 29:5 Rauhio Ari