TULEVAA TOIMINTAA

VUOSIKOKOUS

                                                                  

                                             kokouskutsu    

             TYRNÄVÄN RIIS­TAN­SUOJELIJAT RY                     

                VUOSIKOKOUS                                                   

Riistalassa ampumaradalla torstaina 20.2.2020 alkaen klo 18.30 kahvilla ja

 klo 19 kokous. Käsitellään sääntöjenmukaiset vuosikokousasiat.

   Palauttakaa saaliskortit sihteerille 15.3.20 mennessä.

johtokunta                                       

                                                                  

ILVEKSEN KANNANHOIDOLLINEN POIKKEUSLUPA

Riistakeskukselta on tänään 24.10.2019 tullut kielteinen päätös kannanhoidolliseen poikkeuslupaan.

Luonnonvarakeskuksen tekemä arvio ilveskannan runsaudesta, lisääntymisestä ja ennuste ilveskannan kehityksestä pohjautuu pääasiallisesti pentuehavaintoihin.

Luonnonvarakeskuksen viimeisimmän arvion mukaan hakemusalueelta on tehty vähän pentuehavaintoja. Hakemusalue ei Suomen riistakeskuksen näkemyksen mukaan siten ole erityisen tiheän ilveskannan aluetta.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 3 momentin mukaan metsästyslain 41 a §:n 3 momentin mukaisia poikkeuslupia tulee myöntää vain lajin vahvalla esiintymisalueella tapahtuvaan metsästykseen.

-Sihteeri-

KAURIINPYYNTI 2019

Hirvilupien jakokokouksessa suoritetussa arvonnassa kauriin pyyntiluvan saivat seuraavat pyyntilupa-arvontaan osallistuneet:

 

Aikuisen lupa:

Hertteli Henri 

Kontiokari Janne

Ojala Jukka

Satomaa Aukusti

 

Vasan lupa

Valtanen Tommi

Karhu Juha

Ojala Janne

Uotila Kari

 

Pyyntiin halukkuutena ilmoittautui tänä vuonna 86 metsästäjää. Onnea arvonnassa voittaneille. Pyyntiluvan saajilla on edelleen talviruokinta velvoite. Ruokintapaikkojen perustamisille tarvitaan maanomistajan lupa.

.

KESÄKOKOUS

kokouskutsu    

             TYRNÄVÄN RIIS­TAN­SUOJELIJAT RY                     

                 KESÄKOKOUS                                                   

Riistalassa ampumaradalla Torstaina 18.7.2019 klo 18.30 kahvilla alkaen.
Kokous klo 19.00. Käsitellään sääntöjenmukaiset kesäkokousasiat ja jäsenasiat.

   Pienpetokilpailuun mahdollisuus vielä osallistua, ilmoitukset  sihteerille  tai puheenjohtajalle 17.7.  mennessä.

Kesäkokouksessa arpaonni suosi pienpetokilpailuun osallistuneista Matti Vavulia, Matti Väänästä sekä Sakari Lumijärveä. Palkinnot lunastettavissa Rauta-Suotulan eräosastolta

johtokunta                                      

Oma riista-palvelu

Oma riista-palvelu on koekäytön jälkeen päätetty ottaa käyttöön kaikille jäsenille. Jos seuran jäsen haluaa Oma riista-palvelun käyttöönsä, tulee hänen ilmoittaa metsästäjänumeronsa sihteerille tai Pasi Suotulalle tyrnava@rhy.riista.fi

Kutsu palvelun käyttäjäksi tulee hyväksyä tämän jälkeen Oma riista-palvelussa.

Vastuuhenkilöitä haulikkoammuntoihin kaivataan

Haulikkoradan ympäristölupaehtojen mukaan haulikkoradalla ammuttaessa tulee ammunnoilla olla vastuuhenkilö vastaavalla tavalla, kuin hirviradallakin harjoitusammunnoissa. Vastuuhenkilö tarvitaan jokaiselle kesäkaudella osoitetulle ampumapäivälle kesä-elokuu väliselle ajalle. Jotta ammunnat saadaan järjestettyä suunnitellulla tavalla, tarvitaan jokaiselle ampumapäivälle tiistaille ja torstaille vastuuhenkilöt kesäkauden ammuntoihin. Jotta kuormitusta vastuuhenkilöiden osalta saadaan jaettua mahdollisimman tasaisesti, vastuuhenkilöitä tarvitaan vähintään 25. Vastuuhenkilöille järjestetään koulutusta ennen ammuntojen aloittamista.  Halukkaat voivat ilmoittautua Mikko Mäläskälle (p:0400-500002) 4.5.2018 mennessä. Mikäli riittävää määrää vastuuhenkilöitä ei saada ammuntojen järjestämiseen, ammuntoja voidaan joutua peruuttamaan.

 - Johtokunta 4/2018

HIRVIMERKKIAMMUNNAT 2019

 

Tyrnävän Riistanhoitoyhdistys ry ja Tyrnävän Riistansuojelijat ry
järjestävät hirvimerkkiammuntoja Tyrnävän Ampumaradalla seuraavasti:

Harjoitusammunnat 

 

HIRVIKOE  HARJOITUSAMMUNNAT 2019

1. TIISTAI                                18.6.

2. TIISTAI                               25.6.

3. TIISTAI                                 2.7.

4. TORSTAI                            11.7.

5. TIISTAI                               16.7.

 Ammunnat alkavat illalla klo 18.00 ja päättyvät viimeistään klo 20.00

 

TYRNÄVÄN RIISTANHOITOYHDISTYS

 Vuoden 2019 viralliset ampumakokeet ja valvojat

              Aika                             Valvojat

 

 1. To 13.6. klo 18-20   Pasi Suotula, Pentti Mäläskä ja Matti Riikola
 2. To 20.6. klo 18 – 20  Teemu Paaso, Janne Kemppainen ja Jaakko Turunen
 3. To 27.6. klo 18 – 20  Jani Vikiö, Esa Kantola ja Kari Piippo
 4. To  4.7. klo 18 – 20   Kimmo Honkonen, Jimi Kokko ja Sami Kallinkoski
 5. To 18.7. klo 18 – 20  Uitto Tauno, Teuvo Karhu ja Timo Karhu
 6. To 25.7. klo 18 – 20  Jukka Väyrynen, Tapio Uotila ja Eero Nikula
 7. To  1.8.  klo 18 – 20  Juha Vikiö, Jaakko Uitto ja Juhani Fyrsten
 8. To  8.8. klo 18 – 20   Pasi Suotula, Tauno Nissinen ja Marianne Nissinen
 9. To 15.8. klo 18-20    Tauno Uitto, Teemu Paaso ja Jimi Kokko
 10. To 22.8. klo 18-20    Kimmo Honkonen, Teuvo Karhu ja Timo Karhu
 11. La 24.8 klo 11-13     Juha Vikiö, Jaakko Uitto ja Juhani Fyrsten
 12. La 31.8 Klo 11-13     Kari Uotila, Pauliina Pönkkä, Tauno Nissinen

 

     Ensimmäisenä mainittu toimii johtajana ja noutaa ammunnoissa tarvittavan    materiaalin Pasi Suotulalta (kaupalta) ja palauttaa seuraavana päivänä tai illalla kotia .   Jos jollekin tulee este, ilmoita siitä toiminnanohjaajalle (puh 040 5412330) ja hän             huolehtii varamiehen tilalle.

 

Toiminnanohjaaja Pasi Suotula

Tyrnävän Riistanhoitoyhdistys ry       Tyrnävän Riistansuojelijat ry

MYYNNISSÄ

Myynnissä

Metsästysalueen kartta 1:100000 saatavissa sihteeriltä omakustannushintaan 25 euroa kappale.
Karttaan merkitty suurimmat rauhoitusalueet ja rajat sillä tarkkuudella kuin tähän mittakaavaan voi tehdä.