TULEVAA TOIMINTAA

AMPUMARADAN SIIVOUS- JA KUNNOSTUSTALKOOT

Ampumaradan siivous- ja kunnostustalkoot pidetään radalla 10.6.2021 klo. 15:00 alkaen. Mukaan timpurin työkaluja, moottorisahaa, raivaussahaa, haravaa ja lapiota. Viimevuonna talkoot jäivät väliin, joten tekemistä riittää kaikille.

-Johtokunta-

Oma riista-palvelu

Oma riista-palvelu on käytössä kaikille jäsenille. Jos seuran jäsen haluaa Oma riista-palvelun käyttöönsä, tulee hänen ilmoittaa metsästäjänumeronsa sihteerille tai Pasi Suotulalle tyrnava@rhy.riista.fi

Kutsu palvelun käyttäjäksi tulee hyväksyä tämän jälkeen Oma riista-palvelussa.

Vastuuhenkilöitä haulikkoammuntoihin kaivataan

Haulikkoradan ympäristölupaehtojen mukaan haulikkoradalla ammuttaessa tulee ammunnoilla olla vastuuhenkilö vastaavalla tavalla, kuin hirviradallakin harjoitusammunnoissa. Vastuuhenkilö tarvitaan jokaiselle kesäkaudella osoitetulle ampumapäivälle kesä-elokuu väliselle ajalle. Jotta ammunnat saadaan järjestettyä suunnitellulla tavalla, tarvitaan jokaiselle ampumapäivälle tiistaille ja torstaille vastuuhenkilöt kesäkauden ammuntoihin. Jotta kuormitusta vastuuhenkilöiden osalta saadaan jaettua mahdollisimman tasaisesti, vastuuhenkilöitä tarvitaan vähintään 25. Vastuuhenkilöille järjestetään koulutusta ennen ammuntojen aloittamista.  Halukkaat voivat ilmoittautua Mikko Mäläskälle (p:0400-500002) 4.5.2018 mennessä. Mikäli riittävää määrää vastuuhenkilöitä ei saada ammuntojen järjestämiseen, ammuntoja voidaan joutua peruuttamaan.

 - Johtokunta 4/2018

MYYNNISSÄ

Myynnissä

Metsästysalueen kartta 1:100000 saatavissa sihteeriltä omakustannushintaan 25 euroa kappale.
Karttaan merkitty suurimmat rauhoitusalueet ja rajat sillä tarkkuudella kuin tähän mittakaavaan voi tehdä.